Stilladsering i praksis - mellem ramme og læringsfællesskab

Forfattere

  • Anne Klara Bom Syddansk Universitet
  • Rie Troelsen Syddansk Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v11i21.23108

Nøgleord:

stilladsering, socialkonstruktivistisk læringsteori, forskning i undervisningen

Resumé

Som følge af de videregående uddannelsers transformation fra elite- til masseuddannelser, stilles der nye krav til undervisningsformer og underviserroller på de enkelte institutioner. Aktiv Læring er i denne forbindelse blevet en central komponent i undervisningsstrategien på Syddansk Universitet. Denne artikel præsenterer et eksempel på, hvordan aktiv læring kan skabes med didaktisk inspiration fra begrebet stilladsering (Good & Brophy, 1997; Meyer, 1993; Nielsen & Hansen, 1999) og diskuterer på denne baggrund, hvilke krav der kan og bør stilles til den professionelle universitetsunderviser i dag. Artiklens eksempel og efterfølgende diskussion viser, hvordan undervisers faglige viden ikke er tilstrækkelig, hvis der skal skabes et rum for aktiv læring: Underviser skal også besidde både pædagogiske kompetencer samt viden om læringsprocesser for at skabe succesfulde læringsfællesskaber med studerende. Teaching for active learning is one of the underlying principles of education at the University of Southern Denmark. This article presents an example of how teaching for active learning can be planned and executed following the pedagogical concept of scaffolding (Good & Brody 1997, Meyer 1993, Nielsen & Hansen 1999). The example entails a course where the students were asked to engage with research and thereby contribute to knowledge production and development. Analyses of the course show that in order to practice teaching for active learning it is not enough for the teacher to have content knowledge. The teacher also needs pedagogical competences and knowledge of the relationship between strong and weak framing in order to create successful learning communities between students and teacher. The implications of these findings are discussed with reference to today’s professional university teacher.

Forfatterbiografier

Anne Klara Bom, Syddansk Universitet

Adjunkt, Institut for Kulturvidenskaber

Rie Troelsen, Syddansk Universitet

Leder, Center for Universitetspædagogik

Downloads

Yderligere filer

Publiceret

2016-10-03

Citation/Eksport

Bom, A. K., & Troelsen, R. (2016). Stilladsering i praksis - mellem ramme og læringsfællesskab. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 11(21), 21–30. https://doi.org/10.7146/dut.v11i21.23108