Fællesskab eller individualitet - om forskning, undervisning og samarbejde i et interdisciplinært universitetsmiljø

Forfattere

  • Anne Jensen Syddansk Universitet
  • Rie Troelsen Syddansk Universitet
  • Lilli Zeuner Syddansk Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v7i13.5708

Nøgleord:

interdisciplinaritet, forskning, universitetsundervisning

Resumé

Der er en tiltagende satsning på interdisciplinære undervisningsformer i forskellige dele af det danske uddannelsessystem. I de gymnasiale uddannelser blev der med 2005-reformen indført obligatorisk fagsamspil i undervisningen, og på universiteterne indføres der i stigende grad interdisciplinære studier, hvor flere fag indgår i det samme studieforløb. Denne udvikling rejser spørgsmålet om, hvad der er konsekvenserne af den interdisciplinære tænkning i forskning og i undervisning. I denne artikel præsenterer vi en mindre undersøgelse af, hvordan det videnskabelige personale (VIP) på et universitetsinstitut oplever, at interdisciplinaritet kommer til udtryk i forskning, undervisning og samarbejde. Interdisciplinariteten opleves forskelligt afhængigt af sociale relationer, dvs. om man som VIP’er arbejder alene med at sammentænke flere discipliner, eller om man arbejder sammen med andre om at sammentænke flere discipliner.

Interdisciplinarity receives increased attention in different parts of the Danish educational system. At the upper secondary level, compulsory, multi-subject coursework was introduced by the reform of 2005, and universities offer interdisciplinary course programs to a higher extent.  This development raises the question of how the notion of interdisciplinarity is realized in teaching and in research. In this article a pilot study on how university faculty view interdisciplinarity in teaching, research and cooperation is presented. Interdisciplinarity is viewed differently depending on social relations, that is whether you work alone or together with others in merging several disciplines.

Forfatterbiografier

Anne Jensen, Syddansk Universitet

Lektor i sprogtilegnelse og sprogpædagogik

Rie Troelsen, Syddansk Universitet

Lektor i universitetspædagogik

Lilli Zeuner, Syddansk Universitet

Lektor i uddannelsessociologi

Downloads

Yderligere filer

Publiceret

2012-09-01

Citation/Eksport

Jensen, A., Troelsen, R., & Zeuner, L. (2012). Fællesskab eller individualitet - om forskning, undervisning og samarbejde i et interdisciplinært universitetsmiljø. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 7(13), 96–105. https://doi.org/10.7146/dut.v7i13.5708

Nummer

Sektion

Faglig artikel