Arkiver

 • Sommernummeret
  Årg. 7 Nr. 2 (2022)

  Velkommen til sommernummeret.

  Som noget nyt har redaktionen besluttet at der hver sommer udkommer et såkaldt sommernummer med alle de artikler som er uden for tema. For mere se det redaktionelle forord.

 • Tema: Dannelse
  Årg. 7 Nr. 1 (2022)

 • Differentiering i fag, skole og læreruddannelse
  Årg. 5 Nr. 2 (2020)

  At differentiere betyder at sætte en forskel, at adskille, at spalte, at nuancere og henvise som oftest til, at nogen differentierer noget eller nogle. Historisk betragtet er der en lang række differentieringsprocesser knyttet til skolen og til uddannelsesprocesser i almindelighed, hvor nogle af disse må antages at være uddannelsespolitisk, pædagogisk og didaktisk intentionelle og formodentligt velovervejede, og andre må snarere forstås som værende underliggende og ikkeintentionelle og må nødvendigvis forstås på et mere strukturelt niveau.

  Med andre ord har differentieringsprocesser i fag, skole og uddannelse altid fundet sted, men har gennem tiden antaget forskellige former og udtryk på baggrund af varierende samfundsmæssige og policyforankrede strømninger og fordringer og pædagogiske og almen- og fagdidaktiske udviklinger.

 • Forældresamarbejde – en udfordring for læreruddannelsen og et vilkår for skolen
  Årg. 5 Nr. 1 (2020)

  Studier i Læreruddannelse og Profession. Nummer 1, Årgang 5, 2020

  Tema: Forældresamarbejde

 • Teknologiforståelse
  Årg. 4 Nr. 1 (2019)

  Temaet for dette nummer af Studier i Læreruddannelse og -Profession er teknologiforståelse. Teknologiforståelse som faglighed, som begreb og som praksis, der for indeværende er ved at få liv i læreruddannelse, skole, udvikling og forskning.  De seks artikler inden for temaet viser læseren, at teknologiforståelser - selvom det er et relativt nyt begreb - allerede antager mange forskellige praktiske og teoretiske former, ligesom det aktualiserer sig i mange forskellige uddannelseskontekster.

 • Læreruddannelsesdidaktik
  Årg. 3 Nr. 1 (2018)

 • Om undervisning
  Årg. 2 Nr. 1 (2017)

 • Sommernummeret
  Årg. 8 Nr. 2 (2023)