Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på publicering.(Alternativt angives forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptfilen er i et OpenOffice, Microsoft Word-, RTF- eller WordPerfect-dokumentfilformat.
 • Der er angivet URL-adresser og DOI-nummer til referencerne, hvor de er tilgængelige.
 • Teksten er skrevet med enkelt linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder i stedet for til sidst.
 • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under 'Om tidsskriftet'.
 • Når du fremsender din artikel, skal du sikre dig at dit manuskript er anonymiseret. Dette gøres ved at følge denne procedure for sikring af en blind peer review (blindbedømmelse) :

  • Med henblik på at sikre integriteten i forbindelse med blind peer review af manuskripter til dette tidsskrift skal der gøres alt for at forhindre, at forfatternes og bedømmernes identiteter afsløres for hinanden. Dette indebærer, at forfatterne, redaktørerne og bedømmerne (der overfører dokumenter som en del af deres bedømmelse) kontrollerer, at følgende trin er udført med hensyn til teksten og til filegenskaberne:

  1. Dokumentets forfattere har slettet deres navne i teksten, og "Forfatter" og år benyttes i referencerne og fodnoterne i stedet for forfatternes navne, artiklens titel osv.

  2. I forbindelse med Microsoft Office-dokumenter skal forfatteridentifikationen også fjernes fra filens egenskaber.
  (højreklik på filnavn og vælg "egenskaber". Gå ind under "detaljer" og vælg "fjern egenskaber og personlige oplysninger" nederst og tryk OK.

  Som en del af manuskriptprocessen skal forfattere afkrydse, at deres manuskript overholder alle disse elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.

Retningslinjer for forfattere

Retningslinjer for forfattere

For at kunne accepteres til fagfællebedømmelse (peer-review) skal du gøre følgende: 

 1. Registrer dig som forfatter, log ind og påbegynd processen, der består af 5 punkter.  
 2. Angiv under hvilket tema, artiklen er skrevet - eller angiv, at artiklen er indsendt udenfor tema
 3. Angiv personoplysninger (også gerne institutionel tilknytning)
 4. Skriv titel,  kort resume på højst 150 ord på henholdsvis engelsk og dansk, der sammenfatter artiklens indhold, samt indeksering (nøgleord). Det kan anbefales at arbejde seriøst med indeksering, da det gør artiklen mere søgbar i diverse databaser og søgemaskiner. Hvis du ønsker redaktionens respons på dit resume inden du downloader hele manuskriptet, kan du nøjes med at downloade resumeet. Herefter klikkes på "afslut manuskript"-ikonet. Hvis du er parat til at indsende hele manuskriptet, skal du gå videre til pkt. 6.
 5. Det indsendte manus skal nu uploades som word-fil (el. lign). Herefter tildeles dit manus et id-nummer. Såfremt du har supplerende filer, da overføres de også her.
 6. Du mangler nu blot at trykke på 'afslut manuskript' ikonet.
 7. Redaktionen modtager nu dit manus og vurderer indledningsvis om dets emne er relevant for tidsskriftet, og om niveauet er passende i forhold til en bedømmelsesproces. Hvis redaktionen ikke vurderer dette er tilfældet, arkiveres manus, og du modtager besked herom. Godtages manus til bedømmelse, tildeles to anonyme bedømmere, der vurderer de videnskabelige kvaliteter og kommer med anbefaling om publicering.

Lidt ekstra om manus. Tjek inden du uploader det.

 •  Manus skal være anonymiseret
 •  Omfang: 40.000-50.000 anslag inkl. alt (noter, mellemrum, litteratur etc.)
 •  Sprog: Dansk (svensk og norsk)

Såfremt bidraget antages til publikation skal følgende opfyldes:

 1. Manus skal redigeres i overensstemmelse med APA’s bibliografiske standarder og formateringsstandarder (se evt. guiden fra Metropol/UCC: http://phbibliotek.libguides.com/c.php?g=340572&p=2292803)
 2. Manus skal indeholde abstract på højst 150 ord på henholdsvis engelsk og dansk, samt 5 søgeord på engelsk og dansk.
 3. Sikring af metadata. jf punkt 4 og 5 ovenfor.
 4. DOI nummer skal angives for alle de referencer, hvor en sådan foreligger.
 
Det forventes at artiklen inden for sit område udgør et selvstændigt eller specielt interessant bidrag af betydning for læreruddannelse og/eller lærerprofession.
 
 

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.