Studier i læreruddannelse og -profession

Studier i læreruddannelse og -profession er et Open Access tidsskrift, der er dedikeret til at understøtte og formidle forskning i og udvikling af læreruddannelse og lærerprofession. 

Tidsskriftet udgiver både forskningsbaserede artikler, der forud for publicering har gennemgået double-blind peer-review, samt formidlende artikler, der alene har gennemgået en vejledningsproces. 

For tidskriftets artikler gælder det, at de enten skrives indenfor et tema angivet af redaktionen eller uden for tema. Tema meddeles af redaktionen via Call for Papers og modtages inden for en given frist. Artikler uden for tema modtages og bedømmes/vejledes løbende.

Tidsskriftet er nationalt og etableret på initiativ af læreruddannelserne i fællesskab v/ Læreruddannelsens Ledernetværk (LNN).


 

 

Meddelelser

 

[LUP] Ny udgave: "Didaktiske opmærksomhedsfelter" er udkommet

 

Det glæder os at kunne præsentere ny udgave af Studier i læreruddannelse og -profession med temaet: ”Didaktiske opmærksomhedsfelter”.

Udgivelsen rummer mangfoldige emner af relevans både for efter- og videreuddannelse, læreruddannelse og skole, og over mindst fire spørgsmål: Hvordan laver vi en praksisnær og praksisrelevant efter- og videreuddannelse? Hvilken vejledningspraksis har vi på læreruddannelsen? Hvordan implementeres motion og bevægelse i skolen? Og hvordan kan vi gentænke skolens litteraturundervisning i en intermedial forståelsesramme?

 
Sendt: 2017-10-17
 

Ny udgave "Om undervisning" er blevet publiceret

 
Det glæder os hermed at kunne præsentere anden udgivelse med temaet: Om undervisning

Du kan finde temanummeret i kolofonen ovenfor "publicerede udgaver" eller via link: https://tidsskrift.dk/index.php/SLP/issue/view/3468
 
Baggrunden for dette temanummer er, at vi i en årrække har været vidner til et fremherskende læringsfokus med begreber som synlig læring, læringseffekt, læringsmål mv. Med dette nummer har vi ønsket at medvirke til, at undervisningsbegrebet igen sættes på dagsordenen med håbet om, at læring og undervisning ikke nødvendigvis dikotomiseres.  
 
Udgivelsen rummer både empirisk orienterede forskningstilgange og mere normativt argumenterende forskning i undervisningsbegrebet og afspejler derved bredden i dette spændende felt. Vi håber derfor, at netop bredden kan stimulere til udveksling og brobygning mellem områdets forskere og undervisere til gavn for læreruddannelse og -profession. Foruden temaartikler publiceres med dette nummer også to forskningsartikler uden for tema.
 
Sendt: 2017-04-19
 

Call for Papers

 
Årg. 3 | nr. 1 | 2018. Tema: Professionsdidaktik. Deadline 1. november 2017 og publicering marts 2018

Med den kommende udgivelse er det hensigten at opfordre til undersøgelse og udvikling af viden om didaktisk praksis og tænkning på læreruddannelserne.

I forlængelse heraf kan det være til overvejelse, om det overhovedet er meningsfuldt at tale om en særlig ’læreruddannelsesdidaktik’, hvad der i givet fald kendetegner en sådan, og hvordan den adskiller sig fra mængden af andre didaktikker, der aktuelt knopskyder fra begrebet (fx ungdomsdidaktik, efter- og videreuddannelsesdidaktik, universitetsdidaktik, professionsdidaktik, mv.).

Det er dog oplagt at tale om særlige didaktiske udfordringer knyttet til læreruddannelsen. For det første ’den dobbelte didaktik’; at læreruddannernes didaktik har de kommende læreres didaktik som sigte. Dertil kommer den nærliggende antagelse, at læreruddannelsen og forståelsen af dens didaktiske opgave må udvikles i nær sammenhæng med professionsforståelsen og viden om, hvad der kendetegner den professionelle lærer. Vi åbner derfor op for artikler, der adresserer relationen mellem læreruddannelse, professionsforståelse og professionens praksis.

Reformerne på uddannelsesområdet spiller ligeledes en rolle for didaktikken og den didaktiske praksis, og åbner for bidrag om udviklingsarbejder og didaktiske implikationer forbundet med den aktuelle læreruddannelsesreform. Temaet inviterer til undersøgende, oplysende og kritiske bidrag i lyset - eller skyggen - af folkeskolereformen, som beskæftiger sig med, hvilke fordringer den stiller til læreruddannelsen. I forlængelse heraf rejser sig spørgsmål om balancegangen mellem at uddanne lærere til den aktuelle skole og dens behov - og/eller at uddanne lærere, der kan bidrage til at ændre den aktuelle og kvalificere fremtidens skole.

En mængde andre spørgsmål kan stilles, hvoraf vi blot nævner nogle stykker, der måske kan være til inspiration: Hvad kendetegner læreruddannelsens vejlednings- og undervisningspraksis og hvilke fordringer kan man med rette stille hertil? Hvilket indhold skal uddannelsen præsentere de studerende for? Hvilken didaktisk kundskabsbase bør være læreruddannernes? Hvordan håndtere det forkætrede teori-praksisforhold? Eller balancen mellem betingelser og idealer? Hvilke vidensformer understøttes af uddannelsen? Hvilken betydning skal forskningsviden tilskrives? Hvilke muligheder er der for læring gennem praksis og praktik? Hvad kan vi lære af andre måder at organisere læreruddannelse på, og hvordan kan læreruddannelsen udvikles?

 
Sendt: 2017-03-18
 
Flere meddelelser...

Årg. 2, Nr. 2 (2017): Didaktiske opmærksomhedsfelter

Hele nummeret

Se eller download hele nummeret PDF

Indholdsfortegnelse

Forord

Redaktionens forord
Nanna Sofie Duchêne
PDF

Artikler inden for tema. Fagfællebedømt

Birgitte Lund Nielsen, Jens H. Lund, Lisbeth Lunde Frederiksen
PDF
6-33
Petra Daryai-Hansen, Birgit Henriksen
PDF
34-61
Dorthe Busk Mølgaard, Karen Anette Paaske, Lisbeth Lunde Frederiksen
PDF
62-83
Henrik Taarsted Jørgensen, Jens Troelsen
PDF
84-105
Ayoe Quist Henkel
PDF
106-127
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK