Forord

Forfattere

  • Lone Krogsgaard Svarstad
  • Jan Lindschouw
  • Ana Kanareva-Dimitrovska
  • Joshua Sabih
  • Anna-Vera Meidell Sigsgaard

DOI:

https://doi.org/10.7146/spr.v27i73.132171

Referencer

Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) (u.å.). Brobygning. Aarhus/København: Det Nationale Center for Fremmedsprog. Lokaliseret d. 16. august 2021 på ncff.dk/soeg-projektmidler/bevilligede-projekter/brobygning/.

Regeringen (2017). Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet. København: Undervisningsministerietog Uddannelses- og

Forskningsministeriet. Lokaliseret d. 16. august 2021 på ufm.dk/publikationer/2017/filer/strategi-for-styrkelse-af-fremmedsprog-i-uddannelsessystemet.pdf.

Downloads

Publiceret

2021-12-01

Citation/Eksport

Svarstad, L. K., Lindschouw, J., Kanareva-Dimitrovska, A., Sabih, J., & Sigsgaard, A.-V. M. (2021). Forord. Sprogforum. Tidsskrift for Sprog- Og kulturpædagogik, 27(73). https://doi.org/10.7146/spr.v27i73.132171