Overgange og brobygning – teori og praksis

Forfattere

  • Ana Kanareva-Dimitrovska
  • Mette Skovgaard Andersen
  • Hanne Wacher Kjærgaard

DOI:

https://doi.org/10.7146/spr.v27i73.132173

Referencer

Andersen, H.L. & Blach, C. (2009). Case 6: Fransk og tysk fra grundskole til universitet: en undersøgelse af læreplaner. I: Mathiasen, H. m.fl., Overgangsproblematikker som udfordringer i uddannelsessystemet (s. 132-166). Forskningsrapport.

Børne- og Undervisningsministeriet (2019a). Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne. Lokaliseret d. 1. november 2021 på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1015.

Børne- og Undervisningsministeriet (2019b). Tysk. Faghæfte 2019. Lokaliseret d. 1. november 2021 på https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_Fagh%C3%A6fte_Tysk_2020.pdf.

Børne- og Undervisningsministeriet (2017). Vejledningen for fransk fortsættersprog – stx. Lokaliseret d. 1. november 2021 på https://www.uvm.dk/gymnasialeuddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/stxlaereplaner-2017.

Gueudet, G. m.fl. (2016). Transitions in mathematics education. Springer.

Regeringen (2017). Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet. København: Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Svarstad, L.K. & Ulriksen, L. (2015). Det samme eller helt forskelligt? Lærer- og elevperspektiver på grundskole- og gymnasieengelsk. Sprogforum, 21, 70-78.

Yerushalmy, M. (2005). Challenging known transitions: Learning and teaching algebra with technology. For the Learning of Mathematics, 25, 37-42.

Downloads

Publiceret

2021-12-01

Citation/Eksport

Kanareva-Dimitrovska, A., Andersen, M. S., & Kjærgaard, H. W. (2021). Overgange og brobygning – teori og praksis. Sprogforum. Tidsskrift for Sprog- Og kulturpædagogik, 27(73). https://doi.org/10.7146/spr.v27i73.132173

Nummer

Sektion

Artikler