Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Aktuel analyse

Nr. 2 (2011)

Matematikken i PISA – i didaktisk perspektiv

  • Lena Lindenskov
  • Peter Weng
Fremsendt
januar 27, 2014
Publiceret
2011-05-27

Resumé

Denne artikel fokuserer på matematik i PISA. Den præsenterer nogle af de arbejdsprocesserder går forud for at resultaterne kan offentliggøres, og som har særlig fagdidaktisk interesse, såartiklen handler om FØR PISA. Den præsenterer også vores bud på hvordan specifikke resultater fraundersøgelsen kan inspirere og anvendes af matematiklærere i skolen, og derved handler artiklenogså om EFTER PISA. De arbejdsprocesser FØR PISA-resultaterne som vi anser for særlig fagdidaktisk relevante, angår: - hvilke spørgsmål undersøgelserne er iværksat for at afdække, politisk og fagligt - hvordan matematikdomænet beskrives: matematiske situationer, kontekster, idéområder, disciplinerog kompetencer - hvordan elevopgaverne kategoriseres.Nogle resultater er både politisk og didaktisk interessante. Det gælder fx resultater om marginalgrupper,hvor politikere vil fokusere på antallet, og didaktikere vil fokusere på hvilken faglighed marginalgrupperneindikeres at have. Som resultater der kan anvendes i skolens undervisning EFTERFØLGENDE, mensom ikke er interessante resultater på det politiske niveau, præsenterer vi et eksempel på detaljeretviden om danske elevers besvarelser af en af matematikopgaverne i PISA. På www.dpu.dk/PISA findesyderligere materialer om danske elevers besvarelser af 15 matematikopgaver i PISA.Artiklen er et supplement til de to artikler i sidste nummer af Eva Davidsson om naturfag i PISA ogNiels Egelund om generelle forhold ved PISA-undersøgelsen (Davidsson, 2011; Egelund, 2011).