Årg. 9 Nr. 15 (2016): Learning design: pædagogiske og didaktiske modeller for undervisningsudvikling, kvalitetssikring og effektivisering på de videregående uddannelser

Redaktør: Lillian Buus, VIA University College
Redaktør: Mikkel Godsk, Aarhus Universitet
Redaktør: Roland Hachmann, Syddansk Universitet og UC Syd Danmark

Learning design og andre lignende, modelbaserede tilgange for undervisningsudvikling vinder i større og større grad indpas ved såvel udenlandske som danske uddannelsesinstitutioner. Den modelbaserede tilgang har bl.a. vist sig nyttig til at kvalitetssikre anvendelsen af teknologi i undervisningen, at få konkretiseret pædagogisk teori til håndgribelige modeller og værktøjer for undervisningsudvikling målrettet underviserne samt muliggjort genbrug og deling af god praksis. Endvidere rummer tilgangen et forretningsmæssigt potentiale, da undervisningsudviklingen kan systematiseres og således også være med til at realisere teknologiens potentialer for øget kvalitet i uddannelser og effektivisering.

Med de seneste reformer af uddannelsessystemet er fokus blevet flyttet fra undervisning til læring, og samtidig er der sat yderligere fokus på den digitale dimension. Der er kommet større fokus på læringsmål, ligesom den politiske dagsorden understreger, at uddannelsesinstitutionerne skal uddanne flere kandidater af højere kvalitet for færre penge. 

I dette nummer af LOM sætter vi fokus på learning design og andre modelbaserede måder at tænke didaktik, metoder og læringsmiljøer ved de videregående uddannelser. Vi inviterer derfor både artikler om eksisterende erfaringer med brug af learning design og pædagogiske/didaktiske modeller, reviews af forskningen i og bøger inden for feltet samt artikler om nye modeller for e-læring og metoder målrettet særlige udfordringer så som fx undervisningsdifferentiering, tilrettelæggelse af fjernundervisning og færdighedstræning. Ydermere inviterer vi også artikler af mere forretningsmæssig og strategisk karakter, herunder bidrag, der adresserer de kvalitetsmæssige og økonomiske potentialer og konsekvenser ved introduktionen af learning design og pædagogiske modeller i de videregående uddannelser. 

Publiceret: 18-05-2016

Artikler uden for tema