A Design-Based introduction to learning centres

  • Anne Kristine Petersen Center for Teaching & Learning, University College Zealand, Denmark
  • Astrid Margrethe Hestbech University College Sjælland
  • Peter Bukovica Gundersen Center for Teaching & Learning, University College Zealand, Denmark

Resumé

In the last decades, outskirt areas in Denmark have suffered from depopulation and economic decline, a development that has led to a centralised education system where higher education institutions are vested in a central body in urban areas rather than in rural communities. University College Zealand has initiated a research project in collaboration with three municipalities in the region of Zealand and partners from the Nordic countries, which investigates the potential of municipal learning centres as a means to solve educational challenges in outskirt areas. A municipal learning centre is a physical location owned by a municipality, which offers (a)synchronous courses through digital couplings to higher education institutions. The paper presents research findings showing that the development of an ecosystem based on collaboration between municipalities, higher education institutions and private and public businesses is pivotal for achieving a sustainable model for online education in rural areas. Furthermore, the paper presents a series of thinking technologies in the form of models and categories, which can be used as tools for establishing learning centres and designing learning activities for learning centres. --- Kommuner placeret i yderområder i Danmark har i de seneste årtier oplevet affolkning og økonomisk nedgang, og denne udvikling har medvirket til et centraliseret uddannelsessystem, hvor videregående uddannelsesinstitutioner flyttes fra yderområder til større byer. University College Sjælland har igangsat et forskningsprojekt i samarbejde med tre kommuner i Region Sjælland og partnere fra de nordiske lande, som har til formål at undersøge hvorvidt uddannelseskonceptet kommunale læringscentre kan medvirke til at løse uddannelsesudfordringer i landets yderområder. Et kommunalt læringscenter er en fysisk lokation som ejes af en kommune, som gennem læringscenteret kan give borgere mulighed for at tage et kursus eller en uddannelse via synkrone og asynkrone koblinger til en uddannnelsesinstitution. Artiklen præsenterer forskningsresultater, som viser at udviklingen af et økosystem, som fordrer samarbejde mellem kommuner, videregående uddannelsesinstitutioner og private såvel som offentlige virksomheder, er en forudsætning for at opnå en bæredygtig model for online uddannelse i yderområder. Artiklen præsenterer desuden en række tænketeknologier i form af modeller og kategorier, som kan anvendes i arbejdet med at etablere læringscentre og udvikle læringsdesign til konceptet.

Forfatterbiografier

Anne Kristine Petersen, Center for Teaching & Learning, University College Zealand, Denmark
associate professor
Peter Bukovica Gundersen, Center for Teaching & Learning, University College Zealand, Denmark
associate professor

Referencer

Dalziel, J., Conole, G., Wills, S., Walker, S., Bennett, S. Dobozy, Bower, M. (2013). The larnaca declaration on learning design – 2013. Retrieved from www.larnacadeclaration.org

Publiceret
2016-05-18
Citation/Eksport
Petersen, A., Hestbech, A., & Gundersen, P. (2016). A Design-Based introduction to learning centres. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 9(15). https://doi.org/10.7146/lom.v9i15.23103