Learning design som systematisk alternativ til one-hit wonders – implementering af educational it i de våde fag på Aarhus Universitet

  • Mikkel Godsk ST Learning Lab, Aarhus Universitet
  • Janne Saltoft Hansen Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Aarhus Universitet
Nøgleord: learning design, professional development, teacher training, educational technology, educational it, adjunktpædagogikum,

Resumé

Aarhus Universitet (AU) vedtog i 2011 en ambitiøs politik for educational it med en række indsatsområder, hvoraf særligt anskaffelsen og implementeringen af en fælles e-læringsplatform, uddannelse af universitetets undervisere samt udvikling af undervisningen er af højeste prioritet (Aarhus Universitet, 2011). Pga. begrænsede midler har der imidlertid været behov for en ekstraordinær systematisk og effektiv måde at håndtere implementerings- og udviklingsarbejdet på. Dette bevirkede, at Science and Technology (ST) i 2013 udviklede et learning design-framework, STREAM (Godsk, 2013), til at guide transformeringen af kurser og som et omdrejningspunkt for uddannelse af undervisere på fakultetets adjunktpædagogikum. I 2015 blev STREAM endvidere adopteret af Faculty of Health (HE) og her yderligere operationaliseret til et såkaldt toolkit vha. Dee Finks castle-top diagram for således at muliggøre eksplicit design af sammenhængende undervisningsforløb (Conole & Fill, 2005; Fink, 2013). En operationalisering, der betød, at learning design-tilgangen også kunne benyttes til at pædagogisk kvalificere implementeringen og ibrugtagningen af universitetets nye e-læringsplatform, Blackboard Learn. I artiklen beskriver vi vores learning design-framework, STREAM, de dertilhørende toolkits ved de våde fag (dvs. fag på HE og ST ved AU), samt tre cases omkring hvorledes framework er anvendt til såvel uddannelse af undervisere og transformering af kurser. Ydermere reflekteres der over learning design-tilgangen som metode til systematisk og effektiv implementering og udvikling af educational it ved et universitet.

Referencer

Agostinho, S. (2006). The use of a visual learning design representation to document and communicate teaching ideas. Proceedings of the 23rd annual ascilite conference: Who’s learning? Whose technology? Retrieved June 4, 2014, from http://www.ascilite.org.au/conferences/sydney06/proceeding/pdf_papers/p173.pdf.

Bates, A. T. (2005). Technology, e-learning and distance education. Routledge.

Biggs, J. & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University (4th Edition). Berkshire: McGraw-Hill.

Bjælde, O.E., Caspersen, M.E., Godsk, M., Hougaard, R.F., & Lindberg, A.B. (2015). Learning design for science teacher training and educational development. In T. Reiners, B.R. von Konsky, D.Gibson, V. Chang, L. Irving, & K. Clarke (Eds.), Globally connected, digitally enabled. Proceedings ascilite 2015.

Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives. Vol. 1: Cognitive domain. New York: McKay, 20-24.

Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991). Active learning: Creating excitement in the classroom. Washington, DC: School of Education and Human Development, George Washington University.

Bower, M. (2008). Affordance analysis – matching learning tasks with learning technologies. In Educational Media International Vol. 45, No. 1, March 2008, 3–15. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1080/09523980701847115.

Britain, S. (2004). A review of learning design: concept, specifications and tools. A report for the JISC E-learning Pedagogy Programme, 2006.

Conole, G. (2013). Designing for learning in an open world. Springer.

Conole, G., Dyke, M., Oliver, M., & Seale, J. (2004). Mapping pedagogy and tools for effective learning design. Computers & Education, 43(1), 17-33.

Conole, G., & Fill, K. (2005). A learning design toolkit to create pedagogically effective learning activities. Journal of Interactive Media in Education, 2005(1).

Conole, G., & Oliver, M. (2002). Embedding theory into learning technology practice with toolkits. Journal of Interactive Media in Education, 2002(1).

Cross, S., & Conole, G. (2009). Learn about learning design. Part of the OU Learn about series of guides, The Open University: Milton Keynes. Retrieved November 21, 2013, from http://www.open.ac.uk/blogs/OULDI/wp-content/uploads/2010/11/Learn-about-learning-design_v7.doc.

Cross, S., Conole, G., Clark, P., Brasher, A., & Weller, M. (2008). Mapping a landscape of Learning Design: identifying key trends in current practice at the Open University. In: 2008

European LAMS Conference, 25-27 June 2008, Cadiz, Spain. Retrieved June 4, 2014, from http://oro.open.ac.uk/18640/5/CAD08_022_Final.pdf.

Daniel, J., Kanwar, A., & Uvalić-Trumbić, S. (2009). Breaking higher education's iron triangle: Access, cost, and quality. Change: The Magazine of Higher Learning, 41(2), 30-35.

Denny, P., Hamer, J., Luxton-Reilly, A., & Purchase, H. (2008a). PeerWise: students sharing their multiple choice questions. In Proceedings of the Fourth international Workshop on Computing Education Research (pp. 51-58). ACM.

Denny, P., Luxton-Reilly, A., & Hamer, J. (2008b). The PeerWise system of student contributed assessment questions. In Proceedings of the tenth conference on Australasian computing education-Volume 78 (pp. 69-74). Australian Computer Society, Inc.

Fill, K. (2005). A learning design toolkit to create pedagogically effective learning activities. Journal of Interactive Media in Education, 2005(1).

Finansministeriet (2016). Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti: Finansloven for 2016 (19. november 2015). Retrieved from http://www.fm.dk/~/media/files/nyheder/pressemeddelelser/2015/11/aftale-om-finansloven-for-2016.ashx

Fink, L. D. (2013). Creating Significant Learning Experiences: An Integrated Approach to Designing Collage Courses (2nd Edition). San Francisco: John Wiley & Sons.

Fink, L. D. (2005). IDEA Paper #42: Integrated Course Design. Manhattan, Kansas: The IDEA Center. Retrieved from http://ideaedu.org/wp-content/uploads/2014/11/Idea_Paper_42.pdf.

Godsk, M. (2013). STREAM: a Flexible Model for Transforming Higher Science Education into Blended and Online Learning. In T. Bastiaens & G. Marks (Eds.), Proceedings of E-learn 2013. Chesapeake, VA: AACE, 722-728.

Godsk, M. (2014a). Efficient learning design - concept, catalyst, and cases. In B. Hegarty, J. McDonald, & S.-K. Loke (Eds.), Rhetoric and Reality: Critical perspectives on educational technology. Proceedings ascilite Dunedin 2014, 182-189.

Godsk, M. (2014b). Improving Learning in a Traditional, Large-Scale Science Module with a Simple and Efficient Learning Design. European Journal of Open, Distance and E-Learning, 17 (2), 143-159.

Godsk, M. (2016). Learning Design for Efficient Educational Development: Conceptualisation and Assessment. Designs for Learning 2016, Copenhagen, Denmark.

Herskin, B. (2000). IT-undervisning - med brugeren i centrum. København: Teknisk Forlag.

Koper, R., & Tattersall, C. (Eds.) (2010). Learning Design. A Handbook on Modelling and Delivering Networked Education and Training. Springer.

LifeSize (2016). Video Conference Streaming & Recording | Lifesize UVC Video Center. https://www.lifesize.com/en/products/video-conferencing-infrastructure/video-streaming-and-recording.

Mayer, R.E. (2014). Research-Based Principles for Designing Multimedia Instructions. In V. A. Benassi, C. E. Overson, C. M. Hakala (Eds.), Applying Science of Learning in Education: Infusing Psychological Science into the Curriculum (pp. 59-70). Retrieved from the Society for the Teaching of Psychology web site: http://teachpsych.org/ebooks/asle2014/index.php.

Mazur, E., & Hilborn, R. C. (1997). Peer instruction: A user's manual. Physics Today, 50(4), 68-69.

Mor, Y., & Craft, B. (2012). Learning design: reflections upon the current landscape. Research in learning technology, 20.

Mor, Y., & Winters, N. (2007). Design approaches in technology-enhanced learning. Interactive Learning Environments, 15(1), 61-75.

Novak, G. M., Patterson, E. T., Gavrin, A. D., & Christian, W. (1999). Just-in-Time Teaching: Blending Active Learning with Web Technology. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Oliver, M., & Conole, G. (2000). Assessing and enhancing quality using toolkits. Quality Assurance in Education, 8(1), 32-37.

Papadopoulos, P. M., Demetriadis, S.N., Weinberger, A. (2013). ‘Make it explicit!’ : Improving collaboration through increase of script coercion. In Journal of Computer Assisted Learning, Vol. 29, Nr. 4, 2013, s. 383-398. Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcal.12014/abstract.

Puentedura, R. (2010). SAMR and TPCK: Intro to Advanced Practice. http://hippasus.com/resources/sweden2010/SAMR_TPCK_IntroToAdvancedPractice.pdf.

Simkins, S. P., & Maier, M. H. (2010). Editors’ Preface. Just-in-Time Teaching: Across the Disciplines, and Across the Academy.

Sims, R. (2006). Beyond instructional design: Making learning design a reality. Journal of Learning Design, 1(2), 1-7. Retrieved from https://www.jld.edu.au/article/download/11/8.

Star, S. L., & Griesemer, J. R. (1989). Institutional ecology,translations' and boundary objects: Amateurs and professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39. Social studies of science, 19(3), 387-420.

Uddannelses- og forskningsministeriet (2014). Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse — Uddannelses- og Forskningsministeriet. Retrieved from http://ufm.dk/lovstof/politiske-aftaler/reform-af-su-systemet-og-rammerne-for-studiegennemforelse.

Wahlgren, B. (2009). Transfer mellem uddannelse og arbejde. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Nationalt center for kompetenceudvikling. Retrieved from http://edu.au.dk/aktuelt/aktuelle-temaer/transfer.

Wenger, E. (2000). Communities of practice and social learning systems. Organization, 7(2), 225-246.

Aarhus Universitet (2011). Den Faglige Udviklingsproces. Øvrige bilag. Universitetsledelsen den. 9. marts. Retrieved May 1, 2016, from http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/res/fau/dok/fau_bilag_oevrige_bilag_090311.pdf.

Publiceret
2016-05-18
Citation/Eksport
Godsk, M., & Hansen, J. (2016). Learning design som systematisk alternativ til one-hit wonders – implementering af educational it i de våde fag på Aarhus Universitet. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 9(15). https://doi.org/10.7146/lom.v9i15.23127