Revitalisering af PBL i videregående uddannelser gennem Learning Design

  • Jacob Davidsen >Faculty of Humanities (http://www.hum.aau.dk) ICT and Learning >E-learning Lab - Center for User-driven Innovation, Learning and Design >(http://www.ell.aau.dk) >Rendsburggade 14 >DK-9000 Aalborg >Tel.: + 45 9940 9020
  • Ulla Konnerup e-Learning Lab – Center for User Driven Innovation, Learning and Design T: (+45) 9940 3148/2629 6602 | Email: ullak@hum.aau.dk | Web: www.ell.aau.dk Aalborg Universitet| Rendsburggade 14, room 6.229 | 9000 Aalborg |
Nøgleord: Learning Design, Problem Baseret Læring, universitetspædagogik, Læring og Medier

Resumé

Gennem de sidste 10 år har større studenteroptag og begrænsede ressourcer på Aalborg Universitet (AAU) ledt til flere klassiske forelæsninger, hvilket har resulteret i en udvanding og af de grundlæggende PBL principper. Vi argumenterer for, at en revitalisering af PBL gennem brugen af Learning Designs er en mulighed til at kvalificere den tilgang til læring og uddannelse, som i mere end 40 år har været kendetegn for AAU. Med afsæt i en case fra Kommunikation og Digitale Medier (KDM) afdækker vi, hvordan Learning Design kan fungere som et deskriptivt sprog og en form, der kan danne grundlag for udvikling og kvalificering af kurser, undervisnings- og læringsaktiviteter. Indenfor feltet Learning Design spores to retninger: 1) en retning med fokus effektivisering og standardisering af uddannelse og 2) en retning med fokus på udvikling, formgivning og kvalificering af uddannelse. I denne artikel diskuterer vi potentialer og udfordringer ved at konceptualisere PBL forløb som et Learning Design. Abstract Through the last 10 years, increasing numbers of students and a lack of resources at Aalborg University (AAU) have resulted in more classical lectures, which have occasioned a watering down and ritualization of the founding principles of PBL. In this paper, we argue that a revitalization of the PBL at AAU could be facilitated through the application of Learning Design. By using a case from Communication and Digital Media (CDM) we explore how Learning Design can act as a descriptive language and form, which can support the development of courses, teaching, and learning activities. Within the field of Learning Design two positions can be identified: 1) a position focusing on finding more effect and standard ways of running education, and 2) a position focusing on development and design of education. In this paper we discuss potentials and challenges of conceptualizing PBL as a Learning Design.
Publiceret
2016-05-18
Citation/Eksport
Davidsen, J., & Konnerup, U. (2016). Revitalisering af PBL i videregående uddannelser gennem Learning Design. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 9(15). https://doi.org/10.7146/lom.v9i15.23126