Studenterproduceret video til eksamen

Forfattere

  • Kenneth Hansen Professionshøjskolen Metropol
  • Kristian Nøhr Jensen Professionshøjskolen Metropol

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v9i15.23118

Nøgleord:

læringsdesign, stilladsering, universitetspædagogik, videoproduktion, eksamen, video til eksamen, undervisningsplanlægning

Resumé

Formålet med denne artikel er at vise, hvordan læringsdesign og stilladsering kan anvendes til at skabe en ramme for studenterproduceret video til eksamen på videregående uddannelser. Artiklen tager udgangspunkt i en problemstilling, hvor uddannelsesinstitutionerne skal håndtere og koordinere undervisning inden for både det faglige område og mediefagligt område og sikre en balance mellem en fagfaglighed og en mediefaglig tilgang. Ved at dele opgaven ud på flere faglige resurser, er der mere koordinering, men man kommer omkring problemet med krav til underviserne om dobbelt faglighed ved medieproduktioner. Med afsæt i Lanarca Declarationens perspektiver på læringsdesign og hovedsageligt Jerome Bruners principper for stilladsering, sammensættes en model for understøttelse af videoproduktion af studerende på videregående uddannelser. Ved at anvende denne model for undervisningssessioner og forløb får de fagfaglige og mediefaglige undervisere et redskab til at fokusere og koordinere indsatsen frem mod målet med, at de studerende producerer og anvender video til eksamen.

Referencer

Andreasen, L. B., Buhl, M., Levinsen, K., & Ørngreen, R. (2011). Videoproduktioner som læringsressource i universitetsundervisning. I B. Meyer, It-didaktisk design - Cursiv nr. 8 (s. 59-83). Aarhus Universitet.

Belland, B. R. (2013). Scaffolding: Definition, Current Debates, and Future Directions. I J. Spector, M. Merrill, J. Elen, & M. Bishop, Handbook of Research on Educational Communications and Technology (s. 505-518). Springer.

Britain, S. (2004). A Review of Learning Design - Concept, Specifications and Tools. A report for the JISC E-learning Pedagogy Programme.

Bruce, D. L., & Chiu, M. M. (2015). Composing With New Technology Teacher Reflections on Learning Digital. Journal of Teacher Education, s. 272-287.

Bruner, J. (1961). The Act of Discovery. Harvard Educational Review, s. 21-32.

Bruner, J. (1993). Acts of Meaning. Harvard University Press.

Bruner, J. (1996). The Culture of Education. Harvard University Press.

Buckingham, D. (2006). Defining digital literacy - What do young people need to know about digital media? Digital Kompetense Vol. 1, s. 263-276.

Bundsgaard, J., Pettersson, M., & Puck, R. M. (2014). Digitale kompetencer - It i danske skoler i et internationalt perspektiv.

Cameron, L. (2009). How learning design can illuminate teaching pratice. The Future of Learning Design Conference Paper 3., s. 20-27. Hentet fra http://ro.uow.edu.au.

Clark, D. (2002). Psychological myths in e-learning. Med.Teach, s. 598-604.

Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention. Harper and Collins.

Csikszentmihalyi, M. (2008). Selvets udvikling -evolution, flow og det gode samfund. Dansk psykologisk Forlag.

Dalziel, J., Conole, G., Wills, S., Walker, S., Bennett, S., Dobozy, E., . . . Bower, M. (2013). The Larnaca Declaration on Learning Design. Hentet fra The Larnaca Declaration on Learning Design: http://www.larnacadeclaration.org/

Falconer, I., Finlay, J., & Fincher, S. (2011). Representing Practice: practice models, patterns, bundles. Media and Technology, Vol. 36, No. 2, s. 101-127.

Ferrari, A., Punie, Y., & Redecker, C. (2012). Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Greener, S., & Wakefield, C. (2015). Developing Confidence in the Use of Digital Tools in Teaching. Electronic Journal of e-Learning, v13 n4, s. 260-267.

Hofer, M., & Swan O, K. (2008). Technological Pedagogical Content Knowledge in Action: A Case Study of a Middle School Digital Documentary Project. Journal of Research on Technology in Education (International Society for Technology in Education), s. 179-200.

Holmberg, J. (2014). Studying the process of educational design – revisiting Schön and making a case for reflective design-based research on teachers’ ‘conversations with situations’. Technology, Pedagogy and Education Vol. 23, No. 3, s. 293-310.

Kress, G. (2003). Literacy in the New Media Age. London: Routledge.

Maina, M., Craft, B., & Mor, Y. (2015). The Art & Science of Learning Design. Rotterdam: Sense Publishers.

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2008). Introducing Technological Pedagogical Content Knowledge. I I. T. Technology, The Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge forTeaching and Teacher Educators (s. 3-29). New York & London: Routledge.

Møller, A. (2004). Den kompetente netunderviser - underviserkompetencer i det virtuelle læringsmiljø. Tidsskrift for universiteternes efter- og videreuddannelse, 1. årgang, nr. 4, 2004.

Northern Illinois University. (2016). Instructional Scaffolding to Improve Learning. Hentet fra http://www.niu.edu: http://www.niu.edu/facdev/resources/guide/strategies/instructional_scaffolding_to_improve_learning.pdf

Nørgård, C. F.-J. (2004). Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser. Tidsskriftet Læring og Medier (LOM).

Ottestad, G., Kelentrić, M., & Guðmundsdóttir, G. B. (2014). Professional Digital Competence in Teacher Education. Nordic Journal of Digital Literacy Vol. 9 nr. 4-2014, s. 244-249.

Pinantoan, A. (2013). Inform Ed. Hentet fra Instructional Scaffolding: A Definitive Guide: http://www.opencolleges.edu.au/informed/teacher-resources/scaffolding-in-education-a-definitive-guide/

Salmon, G. (2011). Emoderating - The key to teaching and learning online. New York: Routledge.

Weppel, S. D. (2015). gpstrategies.com. Hentet fra The Design of Scaffolding in Game-based Learning: A Formative Evaluation: http://www.gpstrategies.com/astd2014/docs/wpScaffolding.pdf

Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. Journal of child psychology and psychiatry, Oxford New York : Pergamon Press, s. 89-100.

Downloads

Publiceret

18-05-2016

Citation/Eksport

Hansen, K., & Jensen, K. N. (2016). Studenterproduceret video til eksamen. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 9(15). https://doi.org/10.7146/lom.v9i15.23118