Projektarbejde og akademisk IT-skoling

Nøgleord: akademisk digital skoling, biblioteksressourcer, kvalitet, projektarbejde, studieredskaber, studievaner

Resumé

Artiklen redegør for en kortlægning i 2015 af de studerendes brug af IT-værktøjer i forbindelse med projektarbejde på Roskilde Universitet. På grundlag af en spørgeskemaundersøgelse samt interviews med 12 studerende forklares anvendelsen af IT-værktøjer i projektarbejdets forskellige faser. Som ramme for undersøgelsen diskuteres begrebet ”akademisk digital skoling”, og der trækkes linjer til internationale undersøgelser, som synes at bekræfte, at studerende reelt bruger et fåtal af IT-værktøjer, og at disse i hovedsagen ikke er udviklet til akademiske formål. Undersøgelsens resultater sammenholdes med det udvalg af IT-værktøjer, universitetet stiller til rådighed for ansatte og studerende. Afslutningsvis diskuteres de mulige årsager til tingenes tilstand, samt hvordan det vil være muligt at hæve niveauet af den akademiske digitale skoling. This paper introduces a 2015 survey of Roskilde University students' use of IT-tools in project work. Based on a survey and qualitative interviews, the use of IT-tools in various phases of project work is illustrated and discussed. The concept "academic digital competence" is introduced as a framework for the study, and parallels are drawn to international research confirming that students tend to use only a limited number of IT-tools, the majority of which were not developed for academic purposes. The survey results are compared to the actual range of IT-tools that the university offers freely to faculty and students. In conclusion, the authors discuss the reasons for the state of affairs and how to strengthen academic digital competences.

Forfatterbiografier

Simon Heilesen, Roskilde Universitet
lektor, Instut for Mennesker og Teknologi
Søren Davidsen, Roskilde Universitetsbibliotek
Roskilde Universitetsbibliotek, informationsspecialist

Referencer

Andersen, A. S., & Heilesen, S. B. (Eds.). (2015). The Roskilde Model: Problem-Oriented Learning and Project work. Chaim, Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer. Andersen, H. L., & Heilesen, S. B. (2013). IKT i kvalitetsudviklingen af højere uddannelser – et dansk eksempel. In Y. Nordkvelle, T. Fossland & G. Netteland (Eds.), Kvalitet i fleksibel høyere utdanning – nordiske perspektiver (pp. 139-153). Oslo: Akademika forlag. Andersen, M. H. (2015). Draft. ITU Learning technology survey 2015. Copenhagen. Ayers, E. L. (2013). Does Digital Scholarship Have a Future? Educause Review Online, 24-34. Retrieved November 26, 2015, from http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ERM1343.pdf. Bundsgaard, J., Pettersson, M., & Puck, M. R. (2014). Digitale kompetencer. It i danske skoler i et internationalt perspektiv. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. Fisker, A. B., Korsgaard, M., & Hansen, U. M. (2014). Rapport: Forskeres informationsadfærd (pp. 34). København: Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek. Det Kongelige Bibliotek. Gallardo-echenique, E. E., Marqués-molías, L., Bullen, M., & Strijbos, J.-willem. (2015). Let’s Talk about Digital Learners in the Digital Era. Irrodl, 16(3), 156-187. Jensen, H. P. (2015, 16. oktober). Studerende skal lære at studere, Kronik, Berlingske. Lai, K.-W., & Hong, K.-S. (2015). Technology use and learning characteristics of students in higher education: Do generational differences exist? British Journal of Educational Technology, 46(4), 725-738. Retrieved from http://doi.wiley.com/10.1111/bjet.12161. Littlejohn, A, Beetham, H., & McGill, L. (2012). Learning at the digital frontier: a review of digital literacies in theory and practice. Journal of Computer Assisted Learning, 28(6), 547-556. Retrieved November 26, 2015, from http://doi.wiley.com/10.1111/j.1365-2729.2011.00474.x. Smith, E.E. (2012). The Digital Native Debate in Higher Education: A Comparative Ana- lysis of Recent Literature. Canadian Journal of Learning and Technology, 38(3). Spengler, S. (2015). Educators' Perceptions of a 21st Century Digital Literacy Framework. Ann Arbor, MI: ProQuest. Thanos, C. (2014). The Future of Digital Scholarship. Procedia Computer Science, 38, 22-27. Retrieved November 26, 2015, from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050914013659. Undervisningsministeriet. (2010). Fælles Mål 2009. It- og mediekompetencer i folkeskolen (Vol. Faghæfte 48). København: Undervisningsministeriet.

Publiceret
2016-05-18
Citation/Eksport
Heilesen, S., & Davidsen, S. (2016). Projektarbejde og akademisk IT-skoling. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 9(15). https://doi.org/10.7146/lom.v9i15.23106