Årg. 48 Nr. 129 (2020): Klima, magt, modstand

					Se Årg. 48 Nr. 129 (2020): Klima, magt, modstand

Klimakampen er mere intens end nogensinde før. Dette nummer af K&K tilbyder humanistiske forskningsresultater med nye forståelsesrammer for de risici og forandringspotentialer som klimakampen bærer med sig. Spiller kunsten en rolle i klimakampen og hvilke æstetiske former egner sig bedst til at belyse eller intervenere i den? Hvordan skal vi forstå menneskets forhold til naturen? Hvilke politiske ideer cirkulerer, og hvordan spiller de sammen med ideologiske mønstre?

Publiceret: 2020-08-04