Glo ikke så romantisk!

Økolitterære former

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/kok.v48i129.121479

Nøgleord:

økokritik, formalisme, samtidslitteratur, antropocæn, bæreposeteori

Resumé

Forfatterbiografier

Elisabeth Friis, Lunds Universitet

Elisabeth Friis, ph.d., er lektor i Litteraturvidenskab ved Lunds Universitet. Hendes primære forskningsområder er poesi fra antikken til i dag, nordisk samtidslitteratur, posthumanistiske kritikker og flersproglighed. Af seneste udgivelser kan nævnes “On the Commons: A Geocritical Reading of Amager Fælled” (Palgrave Macmillan: 2019) og Narrating Life: Experiments with Human and Animal Bodies in Literature, Science and Art (Brill: 2016).

Torsten Bøgh Thomsen, Syddansk Universitet

Torsten Bøgh Thomsen, ph.d., er adjunkt i Litteraturvidenskab ved Syddansk Universitet. Igennem de sidste ti år har han undervist, forsket i og udgivet artikler om emnerne økokritik, posthumanisme og nymaterialisme i forbindelse med samtidig og historisk litteratur og billedkunst. Senest har han oversat Timothy Mortons Ecology Without Nature (2007) og udgivet monografien Skyggepunkter: menneske, natur og materialitet i H.C. Andersens forfatterskab (begge Forlaget Spring 2019).

Referencer

Adamson, Joni. American Indian Literature, Environmental Justice, and Ecocriticism: The Middle Place. Tuscon: University of Arizona Press, 2001.
Auerbach, Erich. ”Philology and Weltliteratur” (1952). The Princeton Sourcebook in Comparative Literature. Red. David Damrosch, Natalie Melas og Mbongiseni Buthelezi. Princeton: Princeton University Press, 2009. 125-138.
Bahuchet, Serge. Les Jardiniers de la nature. Paris: Edile Jacob, 2017.
Barad, Karen. Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning. Durham: Duke University Press, 2007.
Bate, Jonathan. The Song of the Earth. London: Picador, 2000.
Bennett, Jane. Vibrant Matter: A Political Ecology of Things. Durham: Duke University Press, 2010.
Buell, Lawrence. The Future of Environmental Criticism: Environmental Crisis and Literary Imagination. Hoboken: Wiley and Sons Ltd., 2005.
Buell, Lawrence. “Ecocriticism – Some Emerging Trends”. Qui Parle 19/2 (2011): 87-115.
Derrida, Jacques. “The Exorbitant: Question of Method” og “The Engraving and Ambiguities of Formalism”. Overs Gayatri C. Spivak. Art in Theory 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas. Red. Charles Harrison og Paul Wood. Oxford: Blackwell, 2003. 944-949.
Eco, Umberto. Semiotics and the Philosophy of Language. Bloomington: Indiana University Press, 1 984.
Eichenbaum, Boris. ”The Theory of the ’Formal Method’” (1926). Russian Formalist Criticism. Overs. og red.Lee T. Lemon og Marion J. Reis. Lincoln: University of Nebraska Press, 1965. 99-140.
Eika, Jonas. Efter solen. København: Basilisk, 2018.
Erlich, Victor. Russian Formalism. History – Doctrine. Haag: Mouton, 1969.
Federici, Silvia. Re-enchanting the World. Feminism and the Politics of the Commons. Oakland: PM Press, 2018.
Garrard, Greg. Ecocriticism. New York og London: Routledge, 2005.
Glotfelty, Cheryll. “Introduction: Literary Studies in an Age of Environmental Crisis”. The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology. Red. Cheryll Glotfelty og Harold Fromm. Athen: University of Georgia Press, 1996.
Goethe, Johann Wolfgang von. ”Conversations on World Literature” (1827). The Princeton Sourcebook in Comparative Literature. Red. David Damrosch, Natalie Melas og Mbongiseni Buthelezi Princeto: Princeton University Press, 2009, 17-25.
Hansen, Ask. ”Litteratur, der gør den økologiske bevidsthed sanselig”. Dagbladet Information 5. maj 2014.
Haraway, Donna. The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness. Chicago: Prickly Paradigm Press, 2003.
Heise, Ursula K. Sense of Place and Sense of Planet: The Environmental Imagination of the Global. Oxford: Oxford University Press, 2008.
Heldén, Johannes. Astroøokologi. Overs. Henrik Torjusen. København: Laboratory of Aesthetics and Ecology, 2016.
Herder, Johann Gottfried von. ”Results of a Comparison of Different People’s Poetry in Ancient and Modern Times” (1797). The Princeton Sourcebook in Comparative Literature. Red. David Damrosch, Natalie Melas og Mbongiseni Buthelezi. Princeton: Princeton University Press, 2009. 3-9.
Johnson, Barbara. ”Writing” (1990). The Princeton Sourcebook in Comparative Literature. Red. David Damrosch, Natalie Melas og Mbongiseni Buthelezi. Princeton: Princeton University Press, 2009. 227-240.
Jordal, Preben. “Med den gode sak som gissel”. Morgenbladet 10. april 2014.
Larsen, Kasper Lyngholm. ”Ud af klubhuset. Den skandinaviske økokritik bør lægge afstand til de dominerende teorier og lytte til litteraturen”. Vagant 1-2 (2017): sidetal eller DOI
Latour, Bruno. We Have Never Been Modern. Overs. Catherine Porter. Cambridge: Harvard University Press, 1993.
Le Guin, Ursula K. Bæreposeteorien om fiktion. Overs.Karsten Sand Iversen, København: Forlaget Virkelig og Laboratory for Aesthetics and Ecology, 2018.
Læssøe, Andreas Eckhardt. Det skal nok gå. København: OVO Press.
Malm, Andreas. Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming. London og New York: Verso, 2016.
Malm, Andreas. The Progress of this Storm: Nature and Society in a Warming World. London og New York: Verso, 2018.
Malm, Andreas. ”In Wildness is the Liberation of the World: On Maroon Ecology and Partisan Nature” Historical Materialism 26/3 (2018): 3-37.
Mau, Søren Mads. “Kapitalens stratigrafiske strukturer”. Eftertryk 1. maj 2017.
Morton, Timothy. The Ecological Thought. Cambridg: Harvard University Press, 2010.
Morton, Timothy. Økologi uden natur. Overs.Jacob Bøggild og Torsten Bøgh Thomsen. København: Forlaget SPRING, 2019.
Nimrod. Le départ. Arles: ACTES SUD, 2005.
Poulet, Georges. ”The Phenomenology of Reading”. New Literary History. 1/1 (1969 53-68.
Rigby, Kate. Topographies of the Sacred: The Poetics of Place in European Romanticism. Charlottesville og London: University of Virginia Press, 2004.
Rigby, Kate. “Greg Garrard. Ecocriticism”. Altitude 7 (2006): ISBN 0-41519672-2.
Said, Edward. The World, the Text, and the Critic. Cambridg: Harvard University Press, 1983.
Soper, Kate. What is Nature? Culture, Politics and the Non-Human. Oxford: Blackwell, 2000.
Spivak, Gayatri Chakravorty. “Crossing Borders”. Death of a Discipline. New York: Colombia University Press, 2003. 1-23.
Staël, Germaine de. “Of the General Spirit of Modern Literature” (1800). The Princeton Sourcebook in Comparative Literature. Red. David Damrosch, Natalie Melas og Mbongiseni Buthelezi. Princeton: Princeton University Press, 2009. 10-17.
Stueland, Espen. “Kritikkens klimakrise”. Morgenbladet 24. april 2014.
Stueland, Espen. 700-årsflommen: 13 innlegg om klimaendringer, poesi og politikk. Oslo: Forlaget Oktober, 2016.
Taine, Hippolyte. History of English Literature I (1863-67). Overs. H. Van Laun. New York: Frederick Ungar Publishing and Co., 1965.
Watkins, Calvert. How to Kill a Dragon: Aspects of Indo-European Poetics. Oxford: Oxford University Press, 1995.

Downloads

Publiceret

2020-08-04

Citation/Eksport

Friis, E., & Thomsen, T. B. (2020). Glo ikke så romantisk! Økolitterære former. K&K - Kultur Og Klasse, 48(129), 77–100. https://doi.org/10.7146/kok.v48i129.121479