Årg. 47 Nr. 128 (2019): Fiktionalitet, faktualitet og fake news

Forside af bogen "Fiktionalitet, faktualitet og fake news"

Med dette temanummer ønsker vi at sætte begrebet fake news i en større sammenhæng end alene forsætlig misinformation. K&K 128 præsenterer analyser af en potentiel post-faktuel samfunds­tilstand, hvor følelsesmæssig appel og personlige erfaringer vægtes højere end objektive fakta, samt artikler, der går på tværs af det æstetiske og det politiske i samlæsninger af litteratur, kunst, politik og holdningspå­virkninger, og giver således en historisk og teoretisk bredspektret til­gang til dette påtrængende problem.

Publiceret: 2019-12-31