Fiktionalitet, faktualitet og fake news

Resumé

I løbet af den amerikanske valgkamp i 2016, som ender med at Donald Trump bliver den 45. præsident i USA, får begrebet fake news ny betydning som en særlig politisk retorik. Med dette temanummer ønsker vi at sætte begrebet i en større sammenhæng såvel historisk som teoretisk, og som titlen på temanummeret antyder, mener vi, at det er frugtbart at tænke på tværs af de tre begreber fiktionalitet, faktualitet og fake news. Fake news er ikke på nogen entydig måde en traditionel fiktionsgenre eller blot at betragte som en faktualitetsgenre. I stedet belyser begreberne hinanden.

Referencer

Bender, John B. Ends of enlightenment. Stanford: Stanford University Press, 2012.
Daston, Lorraine. Classical Probability in the Enlightenment. Princeton: Princeton University, 1988.
Frankfurt, Harry. ”On Bullshit”, http://www2.csudh.edu/ccauthen/576f12/frankfurt__harry_-_on_bullshit.pdf (1986).
Gjerlevsen, Simona Zetterberg og Henrik Skov Nielsen. ”Distinguishing Fictionality”. Fact and Fiction in Tension: Test Cases of Fictionality, red. Maagaard et al. Odense: Syddansk Universitetsforlag, forthcoming.
Habermas, Jürgen. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Kääntänyt Thomas Burger. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1989.
Hendricks, Vincent og Vestergaard, Mads. Fake News – når virkeligheden taber. København: Gyldendal, 2017.
Merriam-Webster. n.d. ”The Real Story of ’Fake News’”, Merriam-Webster. 6. september 2019. .
Nielsen, Henrik Skov, James Phelan og Richard Walsh. ”Ten Theses about Fictionality”. Narrative 23, no. 1 (januar, 2015): 61-73.
Nielsen, Henrik Skov. ”Fictionality as Intentionally Signaled Invention in Communication”. The Future of Literary Studies. Red. Jakob Lothe. Norge: Novus forlag, 2017. 107-120.
Poovey, Mary. A History of the Modern Fact. Chicago: University of Chicago Press, 2010.
Paul Ricouer. Temps et récit I-III. Paris: Edition du Seuil, 1983-85.
Tandoc Jr., Edson C., Zheng Wei Lim og Richard Ling. ”Defining ‘Fake News’, A typology of scholarly definitions”. Digital Journalism 6 (2017): 137-153.
Wardle, Claire. 2017. ”Fake news. It’s complicated”, First Draft, 16. Februar 2017. https://medium.com/1st-draft/fake-news-its-complicated-d0f773766c79
Publiceret
2020-01-02
Citation/Eksport
Nielsen, H., & Hvidtfeldt, K. (2020). Fiktionalitet, faktualitet og fake news. K&K - Kultur Og Klasse, 47(128), 1-10. https://doi.org/10.7146/kok.v47i128.118028