”…at undersøge disse Rygters rette Grund førend de sætte Lid til vedkommende Rygtesmeds Fabrikater…”

Løgnagtighed og rygtestorme i et mediehistorisk perspektiv

  • Ulrik Lehrmann Syddansk Universitet
Nøgleord: fake news, informationspanik, mediehistorie, objektiv journalistik, Henrik Cavling

Resumé

On the basis of the information panic about the Slave War of 1848 in Denmark and the professional ethics and discourse of modern journalism for the printed press of the late 19th century, the question of rumours, untruthfulness and related phenomena in media communication is investigated in a media history perspective. The information panic of 1848 exhibits common features as ’going viral’ within digital media culture. Print news reporting, along with the ethics and discourse of 19th century journalism, served as a means of containing and regulating the flow of information, which is set free again, however, with the emergence of digital media culture. On the basis of this example, I argue in favour of downscaling the status of print media culture as the norm for judging contemporary media culture, including phenomena like ‘fake news’.

Forfatterbiografi

Ulrik Lehrmann, Syddansk Universitet

Ulrik Lehrmann, lektor ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. Har i bøger, tidsskrifter og antologier skrevet om dansk litteratur, læsekultur 1860-1960 samt journalistik- og mediehistorie. Medforfatter af Dansk Mediehistorie 1-4 (Frederiksberg: Samfundslitteratur, 1995-2003). Seneste bogudgivelse Den daglige mordforsyning. Kriminalitet, journalistik og litteratur (Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 2016).

Referencer

Andersen, Eigil m.fl. Ikke et ord om ytringsfrihed. Aarhus: Modtryk, 1977.
Bakir, Vian og Andrew McStay. ”Fake News and The Economy of Emotions”. Digital Journalism vol. 6, 2 (2018): 154-75.
Bødker, Henrik. ”Sociale medier som journalistisk kommentarfilter”, Jakob Linaa Jensen og Jesper Tække (red.). facebook. Fra socialt netværk til metamedie. Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2013, 211-227.
Cavling, Viggo. Journalistik. København: Gyldendal, 1928.
Carey, James. ”The Communications Revolution and the Professionel Communicator”. Paul Halmos (red.). The Sociological Review monograph 13 (1969): 23-38.
Chalaby, Jean K. “Journalism as an Anglo-American Invention”, European Journal of Communication vol. 11, 3 (1996): 303-326.
Chalaby, Jean K. The Invention of Journalism. London: MacMillan Press, 1998.
Finnemann, Nils Ole. Internettet i mediehistorisk perspektiv. København: Samfundslitteratur, 2005.
Friis, Lønborg. Den Jydske Slavekrig. Et Mindeskrift om Folkeaanden i 1848. Aarhus: Jydsk Forlags-Forretning, 1898.
Friis, Torsten. Slavekrigen i Jylland 1848. København: Landbohistorisk Selskab, 1998.
Godskesen, Sine. ”En Præstegaard under Slavekrigen”. Vejle Amts Aarbøger (1906): 56-64.
Hansen, S. ”Den jydske Slavekrigs Begyndelse”. Vejle Amts Aarbøger (1905): 171-191.
Hemstad, Ruth. ”’Kampagnen med Blæk i stedet for Blod’. Håndskrifter, trykk og opinions­kamp i skandinavisk offentlighet, 1801-1814”. Sjuttonhundratal vol. 14 (2017): 104-126.
Hendricks, Vincent og Mads Vestergaard. Fake news. København: Gyldendal, 2017.
Hjarvard, Stig. ”Medialisering: Teori og historie”. Stig Hjarvard (red.). Medialisering. Mediernes rolle i social og kulturel forandring. København: Hans Reitzel, 2016, 17-38.
Holberg, Ludvig. Peder Paars [1720]. http://holbergsskrifter.dk/holberg-public/view?docId=Paars%2FPaars3.page;toc.depth=1;brand=&chunk.id=start
Holberg, Ludvig. ”Epistola III”. Epistler Tomus I [1748]. http://holbergsskrifter.dk/holberg- public/view?docId=epistler%2FEpTom1.page&brand=&chunk.id=bd1chap3&toc.depth=1
Jensen, Klaus Bruhn. Media Convergence. London: Routledge, 2010.
Knightley, Philip. The First Casualty – The War Correspondent as Hero, Propagandist and Myth Maker from the Crimea to Vietnam. London: André Deutsch, 1975.
Knudsen, Erik. Journal. København: Gyldendal, 1963.
Kollerup, Chr. En vesthimmerlandsk bondeslægt. Løgstør Bogtrykkeri. 1951.
Lehrmann, Ulrik. ”Den unge Henrik Cavling og det moderne gennembrud i dansk journalistik”. Grafiana (2001): 26-44.
Lassen, T. Bundgaard. ”Den guderne er vred på. Syv generationer i folkeskolens tjeneste”. Østjysk Hjemstavn årg. 36 (1971): 38-102.
Lippmann, Walter. Liberty and the news. New York: Macmillan, 1920.
Livingstone, Sonia m.fl. Tackling the Information Crisis: A Policy Framework for Media System Resilience. London: The London School of Economics and Political Science, 2018. http://www.lse.ac.uk/media-and-communications/assets/documents/research/T3-Report-Tackling-the-Information-Crisis.pdf
Schrøder, Kim, Mark Blach-Ørsten, Mads Kæmsgaard Eberholst. Danskernes brug af Nyhedsmedier 2018. 2018 https://rucforsk.ruc.dk/ws/portalfiles/portal/62624831/Danskernes_brug_af_nyhedsmedier_2018.pdf
Schudson, Michael. Discovering the News. Basic Books, 1978.
Stensaas, Harlan S. ”Development of the Objectivity Ethic in U.S. Daily Newspapers”. Journal of Mass Media Ethics vol. 2, no. 1 (1986-87): 50-60.
Svensson, Trygve. ”Mot en ytringskultur – om Ludvig Holberg og offentligheten”. Mediehistorisk tidsskrift 1 (2018): 13-33.
Søllinge, Jette D. og Niels Thomsen. De danske aviser. Bd. 1. Odense: Odense Universitetsforlag, 1988.
Tandoc Jr., Edson C. og Zheng Wei Lim, Richard Ling. ”Defining ’fake News’. A typology of scholarly definitions”. Digital Journalism vol. 6, 2 (2018): 137-153.
Vosoughi, Soroush, Deb Roy, Sinan Aral. ”The spread of true and false news online”, Science 359 (2018): 1146-1151.
Ward, Stephen J.A. The Invention of Journalism Ethics. Montreal & Kingston: Mcgill-Queen’s University Press, 2004.
Publiceret
2020-01-02
Citation/Eksport
Lehrmann, U. (2020). ”…at undersøge disse Rygters rette Grund førend de sætte Lid til vedkommende Rygtesmeds Fabrikater…”. K&K - Kultur Og Klasse, 47(128), 39-58. https://doi.org/10.7146/kok.v47i128.118031