Tingene bevæger sig hurtigt, krisen nødvendiggør andre tiltag, og nye ledere melder sig på banen med nye (eller gamle?) løsninger. Trump er blot det mest iøjnefaldende eksempel på en udvikling, der finder sted i USA, Europa og mange andre steder. Den styrkede nationalisme benytter sig af nye symbolske produktivkræfter og produktionsforhold til at indtage politikkens ”billedrum” med palingenetisk nationalistiske fortællinger. Nyt og gammelt indgår i forbindelser, der stiller grundlæggende spørgsmålstegn ved overleverede forestillinger om det politiske. Dette nummer præsenterer konkrete analyser af denne udvikling, der udfordrer og dissekerer fremvæksten af de nutidige reaktionære fænomener og stiller spørgsmål om de fascistiske partiers klassekomposition, kulturelle udtryk, psykiske strukturer, kønslogik og politiske mobiliseringskraft.

Publiceret: 2018-12-27