Den reaktionære tanke

  • Mikkel Thorup Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Nøgleord: reaktionær; anti-moderne; ulighed; dekadence; degeneration; vold

Resumé

This article explores the basic arguments of reactionary thinking. I argue that reactionary thought originates in an opposition to the Enlightenment and stayed fairly consistent since then, though with local variations around the core. The article first discusses a number of books on reactionary thought before developing the thesis of the genesis of reactionary thought in and around the Enlightenment, not least the opposition to the idea of man as the sovereign creator of his or her own destiny. Then it goes into detail on the specifics of reactionary thought before ending with a few reflections on the contemporary version of reactionary thought.

Forfatterbiografi

Mikkel Thorup, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Professor MSO i politisk og økonomisk idéhistorie ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Har af relevans for denne artikel bl.a. udgivet Fornuftens perversion. 200 års kamp mod fornuftens herredømme (Aarhus Universitetsforlag 2008), Statens idéhistorie (Aarhus Universitetsforlag 2015) samt Uhørt! Idéhistorien læser Trump (Baggrund 2017). Arbejder pt. på en bog om demokratiets aktuelle tilstand.

Referencer

Buruma, Ian og Avishai Margalit. Occidentalism: The West in the Eyes of Its Enemies. New York: Penguin Press, 2004.
Eagleton, Terry. Holy Terror. Oxford: Oxford University Press, 2005.
Hirschman, Albert. The Rhetoric of Reaction: Perversity, Futility, Jeopardy. Cambridge: Harvard Universirt Press, 1991.
Koselleck, Reinhart. Begreber, tid og erfaring. København: Hans Reitzel, 2007.
Lakoff, George. Moral Politics: What Conservatives Know that Liberals Don’t. Chicago & London: University of Chicago Press, 1996.
Lakoff, George. The Political Mind: Why You Can’t Understand 21st Century Politics with an 18th Century Brain. New York: Viking, 2008.
Lilla, Mark. The Reckless Mind: Intellectuals in Politics. New York: New York Review Books, 2001.
Lilla, Mark. The Shipwrecked Mind: On Political Reaction. New York: New York Review Books, 2016.
McMahon, Darrin M. Enemies of the Enlightenment: The French Counter-Enlightenment and the Making of Modernity. New York: Oxford University Press, 2001.
Penny, Laurie. ”You are not a rebel”. The Baffler 11. september 2017. Thebaffler.com/war-of-nerves/you-are-not-a-rebel.
Robin, Corey. The Reactionary Mind: Conservatism from Edmund Burke to Donald Trump. Oxford: Oxford University Press, 2. udg., 2018.
Solzhenitsyn, Aleksandr. ”A world split apart”. Solzhenitsyn at Harvard. Red. Ronald Berman. Washington, DC: Ethics and Public Policy Center. 1980. 3-20.
Taguieff, Pierre-André. ”The Traditionalist Paradigm: Horror of Modernity and Antiliberalism”. Why We are Not Nietzscheans. Red. Luc Ferry og Alain Renaut. Chicago & London: University of Chicago Press, 1997.
Thorup, Mikkel. Fornuftens perversion. Modoplysning og 200 års krig mod fornuftens herredømme. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2008.
Thorup, Mikkel. ”Når mænd frygter kvinder – Houellebecq, Trump og andre frygtsomme mænd”. Kulturo 43 (2017): 96-105.
Thorup, Mikkel. Statens idéhistorie. Magt, vold og politik. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2015.
Thorup, Mikkel, red. Uhørt! Idéhistorien læser Donald Trump. Aarhus: Baggrund, 2017.
von Eggers, Nicolai. ”Liberalismens skibbrud”. Kommunikationsforum 25. november 2016. http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Marc-Lillas-The-Shipwreced-Mind.
Publiceret
2018-12-27
Citation/Eksport
Thorup, M. (2018). Den reaktionære tanke. K&K - Kultur Og Klasse, 46(126), 33-52. https://doi.org/10.7146/kok.v46i126.111737