Årg. 45 Nr. 124 (2017): Handel

Markedspladsen i Novgorod
Handelslivet og dets økonomiske udvekslinger er intimt forbundet med vores livsformer og deres kulturelle udtryk. Med dette nummer ønsker vi at udforske litteraturen og kunsten forstået som et arkiv over handelslivets mangfoldighed, såvel som over de mange affekter og forestillinger, den mangfoldighed kan vække i mennesker. Vi mener, at det litteratur- og kulturhistoriske arkiv af forestillinger om handel udgør et nødvendigt kontrapunkt til den økonomiske tænkning og dennes fokus på abstrakte modeller, prissætning, profit, balance, bevægelighed og barrierer, udbud og efterspørgsel. Som sådan udvikler temanummeret som helhed  et argument om, at litteraturen og kunsten kan komme tættere på handlens og økonomiens levede liv, end den økonomiske teoris abstrakte modeller kan eller vil.
Publiceret: 2017-12-31

Forord

Artikler

Debat

Anmeldelser