Coverets kapital: En empirisk undersøgelse af genremærkatens betydning for vurderingen af det litterære værk

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/kok.v45i124.103920

Nøgleord:

det litterære felt, Bourdieu, læserrespons, marketing, genreteori, paratekst, Genette, litteratursociologi, genremærkater, bogmarkedet

Resumé

Based on a large survey (n=539) this study examines how book covers in general and the genre label in particular play a role in the aesthetic positioning and marketing of books. A given work can succeed with large sales numbers and economic capital as well as by obtaining more field specific cultural and social capital. These different ways of positioning oneself on the market are, according to Bourdieu, to a large extent inverse – and it is therefore hypothesized that they require different strategies. In order to examine this phenomenon, the respondents are split into two groups and asked to evaluate four different covers with respect to broad audience appeal. Furthermore, they are asked to give a short description of the content they would expect in the different books. The cover samples are identical for the two groups, but alternating genre labels have been removed in one of the groups while being preserved in the other. Based on the responses, it is confirmed that genre labels have a significant effect on the reception of and expectations to the work. It is also demonstrated how the commercial and artistic appeal varies among the four books indicating an effect of the paratext as a whole. It is indicated by its cover, to what extent a book targets commercial interests or strives for a more field specific capital and recognition – and the genre label is a salient part of this positioning.

Forfatterbiografi

Jacob Ølgaard Nyboe, Københavns Universitet

Jacob Ølgaard Nybe er ph.d.-studerende ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Har senest publiceret ”The Game of the Name. Genre Labels as Genre and Signature” (Scandinavian Studies, 2017) og ”Genresignaturen. En retorisk nydannelse” (Passage, 2015). Den trykte artikel er del af hans ph.d.-afhandling, der undersøger kreativ brug af genremærkater ud fra en genreteoretisk og litteratur­sociologisk synsvinkel.

Referencer

Adler-Olsen, Jussi. Kvinden i buret: krimithriller. København: Politiken, 2013.

Behrendt, Poul, og Mads Bunch. Selvfortalt, autofiktioner på tværs: prosa, lyrik, teater, film. Frederiksberg: Dansklærerforeningen, 2015.

Bendsen, Pauline. ”Fremmedgjorte træer og stirrende øjne”. Information 4. marts 2016: n. pag. https://www.information.dk/2016/03/fremmedgjorte-traeer-stirrende-oejne

Benjamin, Walter. "Kunstværket i dets tekniske reproducerbarheds tidsalder”. K&K – Kultur og Klasse 22 77 (1994): 15–42.

Bjerring-Hansen, Jens, og Torben Jelsbak. Boghistorie. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2010.

Bourdieu, Pierre. La distinction: critique sociale du jugement. Paris: Éditions de Minuit, 1979.

Bourdieu, Pierre. Les règles de l’art: genèse et structure du champ littéraire. Paris: Editions du Seuil, 1992.

Bourdieu, Pierre. "Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital”. Soziale Ungleichheiten. Red. Reinhard Kreckel. Göttingen: Schwartz, 1983. 183–198.

Bukdahl, Lars. ”Hjernens rævegrav”. Weekendavisen 8. marts 2013: n. pag.

Bukdahl, Lars. ”Hun er vred over, at hun er vred”. Weekendavisen 28. maj 2014: n. pag.

Christensen, Claus Handberg. ”Det var en meget vigtig erfaring, at være anonym, Transnational adoption som tvungen migrationsform, Interview med Maja Lee Langvad”. Monsieur Antipyrine 1 (2014): n. pag.

Christensen, Jeppe Krogsgaard. ”Game, set og Madsen”. Berlingske Tidende 9. marts 2014: n. pag. http://www.b.dk/boeger/game-set-og-madsen

Collins, Debbie. ”Pretesting Survey Instruments: An Overview of Cognitive Methods”. Quality of Life Research 12 3 (2003): 229–238.

Dixon, Peter, Marisa Bortolussi og Blaine Mullins. ”Judging a Book by its Cover”. Scientific Study of Literature 5 1 (2015): 23–48.

Drennan, Jonathan. ”Cognitive Interviewing: Verbal Data in the Design and Pretesting of Questionnaires”. Journal of Advanced Nursing 42 1 (2003): 57–63.

Elmelund, Rasmus. ”Et poetisk røntgenbillede”. Information 4. marts 2016: n. pag. https://www.information.dk/kultur/2016/03/poetisk-roentgenbillede

Field, Andy P. Discovering Statistics Using SPSS: (and Sex, Drugs and Rock ”n” Roll). 3. udg. Los Angeles: SAGE Publications, 2009.

Fowler, Alastair. Kinds of Literature: an Introduction to the Theory of Genres and Modes. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1982.

Garsdal, Lise. ”Hvad kommer efter vrede?” Politiken 1. juni 2014: n. pag.

Gemzøe, Anker, Aalborg Universitet. Metamorfoser i mellemtiden: studier i Svend Åge Madsens forfatterskab 1962-1986. Holte: Medusa, 2004.

Genette, Gerard. Paratexts, Thresholds of Interpretation. Overs. Richard Macksey og Jane E. Lewin. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Handesten, Lars. ”Der er noget galt i Danmark: bidrag til kritikken af de danske kulturkløfter”. SPRING - Tidsskrift for moderne dansk litteratur 40 (2017): 13–21.

Handesten, Lars. ”Fantasiens ormehuller”. Kristeligt Dagblad 8. marts. 2013: n. pag. https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/fantasiens-ormehuller

Hjarvard, Stig. ”Danskernes smag for litteratur”. Passage-Tidsskrift for litteratur og kritik 31 76 (2017): 145–167.

Høeg, Mette. ”Dansk litteratur lider under kvindelige forfatteres dominans”. Weekendavisen 8. maj 2015: n. pag.

Haarder, Jon Helt. "Himlen må vente”. Jyllands-Posten 31. januar. 2005: n. pag.

Jørgensen, John Christian. ”Mareridt”. Ekstra Bladet 16. september. 2004: n. pag.

Keinicke, Mette. "Læseklubber på Gentofte Bibliotekerne 2015/2016”. issuu, 2015: 12. https://issuu.com/mettekeinicke/docs/110437-gentofte_kommune-softproof

Kondrup, Johnny. ”Tekst og værk - et begrebseftersyn”. Betydning & Forståelse. Red. Dorthe Duncker, Anne Mette Hansen og Karen Skovgaard-Petersen. København: Selskab for Nordisk Filologi, 2013. 65-76.

Langvad, Maja Lee. Hun er vred: et vidnesbyrd om transnational adoption. København: Gladiator, 2014.

Lundblad, Kristina. Om betydelsen av böckers utseende: det svenska förlagsbandets framväxt och etablering under perioden 1840 - 1914 med särskild hänsyn till dekorerade klotband ; en studie av bokbandens formgivning, teknik och relation till frågor om modernitet och materiell kultur. Malmö: Rámus, 2010.

Madsen, Svend Åge. Pigen i cementblanderen, mikroman. København: Gyldendal, 2013.

McGann, Jerome J. The Textual Condition. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1991.

Miall, David S. Literary Reading: Empirical & Theoretical Studies. New York, NY: Lang, 2007.

Moran, Joe. Star Authors: Literary Celebrity in America. London: Pluto Press, 2000.

Moretti, Franco. ”Style, Inc. Reflections on Seven Thousand Titles (British Novels, 1740–1850)”. Critical Inquiry 36 1 (2009): 134–158. http://www.jstor.org/stable/10.1086/606125?seq=1#page_scan_tab_contents

Nielsen, Lars Brix. ”Sag uden lig”. Weekendavisen 4. juli. 2014: n. pag.

Nielsen, Thomas. ”Vi læser historisk mange krimier”. Søndagsavisen 21. november. 2014. http://www.sondagsavisen.dk/underholdning/filmboegermusik/2014-11-21-vi-laeser-historisk-mange-krimier/

Nyboe, Jacob Ølgaard. "Genresignaturen. En retorisk nydannelse”. Passage 74 (2015): 21–34.

Nyboe, Jacob Ølgaard. ”’Den var ikke onkelagtig nok’. En empirisk undersøgelse af læserrespons på genresignaturer”. European Journal of Scandinavian Studies (i peer review).

Palle, Henrik. ”En mand vil til bunds”. Jyllands-Posten 20. juni. 2014: n. pag.

Phillips, Angus. ”How Books Are Positioned in the Market: Reading the Cover”. Judging a Book by its Cover: Fans, Publishers, Designers, and the Marketing of Fiction. Red. Nicole Matthews og Nickianne Moody. Burlington, VT: Ashgate Pub, 2007. 19–30.

Piters, Ronald og Mia Stokmans. ”Genre Categorization and its Effect on Preference for Fiction Books”. Empirical Studies of the Arts 18 2 (2000): 159–166.

Rasmussen, Anders Juhl. ”Genre and Paratext”. Genre and… Red. Sune Auken, Anders Juhl Rasmussen og Palle Schantz. København: Ekbátana, 2015: 125-147.

Reinholdt, Merete. ”Strisser på afveje”. Berlingske 26. juni. 2014: n. pag.

Rosendahl, Mette. ”Kærlighed, forbrydelser og ormehuller”. Jyllands-

Posten 14 apr. 2013: n. pag. http://www.b.dk/boeger/jesper-stein-har-det-som-krimiforfattere-ofte-mangler

Savage, Michael. Social Class in the 21st Century. London: Pelican, 2015.

Skyum-Nielsen, Erik. ”Manden med mikseren”. Information 8. marts 2013: n. pag. https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2013/03/manden-mikseren

Squires, Claire. Marketing Literature: The Making of Contemporary Writing in Britain. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009.

Stougaard-Nielsen, Jakob. Scandinavian Crime Fiction. London ; New York: Bloomsbury Academic, 2017.

Tetzlaff, Marie. ”Effektiv bagatel”. Politiken 25. september 2004: n. pag. http://politiken.dk/kultur/boger/skonlitteratur_boger/art4891579/Effektiv-bagatel

Thompson, John B. Merchants of Culture: the Publishing Business in the Twenty-First Century. Cambridge, UK ; Malden, MA: Polity, 2010.

Vinterberg, Søren. ”Gensyn med sig selv”. Politiken 8. marts 2013: n. pag.

Willis, Gordon B. Cognitive Interviewing: A Tool for Improving Questionnaire Design. London: Sage Publications, 2004. http://www.dea.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid823948.pdf

Yampbell, Cat. ”Judging a Book by its Cover: Publishing Trends in Young Adult Literature”. The Lion and the Unicorn 29 3 (2005): 348–372.

Yde, Katrine Hornstrup. ”Den slags vrede kan ændre verden”. Information 30. maj 2014: n. pag. https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2014/05/slags-vrede-kan-aendre-verden

Downloads

Publiceret

2017-12-31

Citation/Eksport

Nyboe, J. Ølgaard. (2017). Coverets kapital: En empirisk undersøgelse af genremærkatens betydning for vurderingen af det litterære værk. K&Amp;K - Kultur Og Klasse, 45(124), 233–252. https://doi.org/10.7146/kok.v45i124.103920

Nummer

Sektion

Artikler