Studier i læreruddannelse og -profession

Meddelelser

Nyeste nummer

Årg. 5 Nr. 2 (2020): Differentiering i fag, skole og læreruddannelse

At differentiere betyder at sætte en forskel, at adskille, at spalte, at nuancere og henvise som oftest til, at nogen differentierer noget eller nogle. Historisk betragtet er der en lang række differentieringsprocesser knyttet til skolen og til uddannelsesprocesser i almindelighed, hvor nogle af disse må antages at være uddannelsespolitisk, pædagogisk og didaktisk intentionelle og formodentligt velovervejede, og andre må snarere forstås som værende underliggende og ikkeintentionelle og må nødvendigvis forstås på et mere strukturelt niveau.

Med andre ord har differentieringsprocesser i fag, skole og uddannelse altid fundet sted, men har gennem tiden antaget forskellige former og udtryk på baggrund af varierende samfundsmæssige og policyforankrede strømninger og fordringer og pædagogiske og almen- og fagdidaktiske udviklinger.

Publiceret: 2020-12-18

Hele nummeret

Forord

Artikler inden for tema

Se alle numre

Studier i læreruddannelse og -profession er et Open Access tidsskrift, der er dedikeret til at understøtte og formidle forskning i og udvikling af læreruddannelse og lærerprofession. 

Tidsskriftet udgiver forskningsbaserede artikler, der forud for publicering har gennemgået double-blind peer-review.

For tidskriftets artikler gælder det, at de enten skrives indenfor et tema angivet af redaktionen eller uden for tema. Tema meddeles af redaktionen via Call for Papers og modtages inden for en given frist. Artikler uden for tema modtages og bedømmes/vejledes løbende.

Tidsskriftet er nationalt og etableret på initiativ af læreruddannelserne i fællesskab v/ Læreruddannelsens Ledernetværk (LNN).