Nr. 38 (1998): Børn

					Se Nr. 38 (1998): Børn

BØRN har kun sjældent været del af det antropologiske genstandsfelt. Her belyses antropologiske perspektiver på børn og unge: Hvordan opfattes børn, hvad indebærer socialisering, og hvilke perspektiver og erfaringer har børn i forhold til deres omgivelser forskellige steder i verden?

Publiceret: 1998-09-01

Hele nummeret

Andet

Forfatterliste