USUND VIDEN? Sundhedsundervisning og medicinsk praksis blandt itesobøm i Uganda

Forfattere

  • Lotte Meinert

Resumé

Skolesundhedsprogrammet i Uganda har til formål at forebygge sygdom og fremme

sundhed. Det antages, at bøm kan viderebringe sundhedsbudskaber til deres familier og

derved igangsætte sygdomsforebyggende adfærd i lokalsamfundet. Ideerne bag programmet

bygger på tre internationale politiske diskurser om 1) børns rettigheder, 2) forebyggelse

frem for behandling og 3) sundhed for alle og er baseret på idealet om et velfungerende

og tilgængeligt sundhedsvæsen.

Downloads

Publiceret

1998-09-01

Citation/Eksport

Meinert, L. (1998). USUND VIDEN? Sundhedsundervisning og medicinsk praksis blandt itesobøm i Uganda. Tidsskriftet Antropologi, (38). Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/115222

Nummer

Sektion

Artikler