STORBYENS BØRN: En risiko?

Forfattere

  • Karen Valenting

Resumé

En risiko?

Med udgangspunkt i etnografisk materiale indsamlet på et feltarbejde udført over i alt

18 måneder i 1994-98 i en squatterbosættelse i Kathmandu, Nepals hovedstad, vil jeg

problematisere selve risikobegrebet såvel som de praktiske og analytiske implikationer

heraf. Jeg vil for det første argumentere for det problematiske i at kategorisere bøm i forhold

til forskellige risikogrupper, fordi der bag denne tilgang skjuler sig en forestilling

om, at bøm er passive i forhold til herskende sociale og økonomiske strukturer. I praksis

er der tale om åbne og flydende kategorier, som børnene forholder sig aktivt til og bruger

strategisk afhængig af kontekst og situation.

Downloads

Publiceret

1998-09-01

Citation/Eksport

Valenting, K. (1998). STORBYENS BØRN: En risiko?. Tidsskriftet Antropologi, (38). Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/115221

Nummer

Sektion

Artikler