IDEEN MED „BØRN"

Forfattere

  • Eva Gulløv

Resumé

Dette nummer af Tidsskriftet Antropologi omhandler disse variationer. Nummerets

bestræbelse er gennem en række etnografiske artikler at bidrage til vores viden om børns

liv og samtidig vise, hvordan studier af børn og deres fortolkninger af omgivelserne kan

perspektivere forståelser af kulturelle og sociale sammenhænge i bestemte samfund. En

overordnet pointe er således, at studier af børn ikke blot beriges gennem antropologisk

teori og metode, men også selv har en berigende effekt på teorierne, idet de giver anledning

til en række centrale antropologiske spørgsmål om kulturel tilegnelse, normsystemer

og fællesskabers karakter og rekruttering.

Downloads

Publiceret

1998-09-01

Citation/Eksport

Gulløv, E. (1998). IDEEN MED „BØRN". Tidsskriftet Antropologi, (38). Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/115194

Nummer

Sektion

Artikler