SÅRBARE KROPPE: Om den sociale og kulturelle konstituering af børns sårbarhed

Forfattere

  • Pia Haudrup Christensen

Resumé

I et antropologisk studie, som jeg udførte i et lille lokalområde i Danmark, viste interaktioner

mellem bøm og voksne og mellem bøm indbyrdes at basere sig på kulturelle

opfattelser af barnet som en social person, af barnets krop og af sundhed og sygdom i

barndommen. Disse opfattelser havde betydning for de sociale positioner, som bøm og

voksne konventionelt indtog, når et bam kom til skade eller blev sygt. Et sygt bam blev

betragtet som værende særligt sårbart. Det betød, at voksne i sådanne situationer var aktive,

handlende og ansvarsfulde, hvilket til dels tildelte bøm positionen som det passive,

afhængige og modtagende objekt. I artiklen viser jeg, hvordan disse næsten rutinemæssige

sociale positioner kan ses som et specifikt udtryk for nogle fundamentale forestillinger

om bøm og barndom i dansk kultur.

Publiceret

1998-09-01

Citation/Eksport

Christensen, P. H. (1998). SÅRBARE KROPPE: Om den sociale og kulturelle konstituering af børns sårbarhed. Tidsskriftet Antropologi, (38). Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/115223

Nummer

Sektion

Artikler