Årg. 44 Nr. 1 (2023): Tema: Veje i socialitet

					Se Årg. 44 Nr. 1 (2023): Tema: Veje i socialitet

I filosofi, psykologi, sociologi og særlig socialpsykologi er der lang tradition for at udforske forholdet mellem det sociale og det personlige. Dette temanummer bidrager til feltet med nye empiriske studier af det tvetydige begreb socialitet, der både omfatter det enkelte menneskes deltagelse, tilblivelse og måder at blive social på, og deltagelsesmuligheder, tilblivelser og virkninger af socialiteten i fællesskaber.

Publiceret: 2023-10-02

Introduktion

Under Stregen