Årg. 7 Nr. 13 (2010): Det tragiske

					Se Årg. 7 Nr. 13 (2010): Det tragiske

På baggrund af de seneste års diskussion af tragedien og det tragiske har redaktionen fundet det relevant at udgive en publikation om det tragiske. Forfatterne lægger vægt på to temaer, dels artikler hvor forfatterne diskuterer forskellige filosofiske tilgange til det tragiske, dels analyser af samtidsteater og -dramatik, som går i dialog med den tragiske genre. Det har i første del af nummeret givet anledning til syv forskningsartikler, som alle beskæftiger sig med temaet »Det tragiske«. Anden del af nummeret lægger vægt på konkrete  iscenesættelser og teaterstykker, som knytter an til tragedien og det tragiske. 

Publiceret: 2020-08-07

Redaktionelt Forord

Portrættet