Årg. 4 Nr. 7 (2007): Teatralitet

					Se Årg. 4 Nr. 7 (2007): Teatralitet

"Teatralitet" - denne titel dækker over et bredtfavnende begreb, som rummer en lang række udfordringer. Med dette temanummer præsenterer Peripeti en serie af artikler, essays og anmeldelser, der tager disse udfordringer op og diskuterer begrebets historiske, teoretiske og analytiske rækkevidde. Forfatterne fremstiller metodiske overvejelser og giver desuden eksempler på, hvordan begrebet kan omsættes til konkrete analyestrategier i arbejdet med teaterforestillinger. 

Publiceret: 2020-08-24

Redaktionelt Forord

English Summaries