Teater som materiell imaginasjon

Gaston Bachelards begrepsverden i møte med Verdensteatret

Forfattere

  • Anita Hammer

DOI:

https://doi.org/10.7146/peri.v4i7.107630

Nøgleord:

Materiel imagination Teaterbegivenhed Gaston Bachelard Verdensteatret Koncert for Grønland

Resumé

In her exploration of the poetics and aesthetics of the Norwegian performance collective Verdensteatret, Anita Hammer draws on the concept of »material imagination « as formulated by French philosopher Gaston Bachelard.

Referencer

1—Kittang, Atle og Aarseth, Asbjørn (1976) Lyriske strukturer, Universitetsforlaget, Oslo-Bergen-Tromsø.
2—Hammer, Anita (2002) Weaving Plots, KUBE nr. 2, NTNU, Trondheim, Norge.
3—Stanislavski, Konstantin (1936) An Actor Prepares, New York
4—Sauter, Willmar (2000) The Theatrical Event, University of Iowa Press, Iowa
5—Kittang og Aarseth 1976:209
6—Verdensteatret: 2004/2005 Konsert for Grønland, Black Box Teater, Oslo. Verdensteatret, er en gruppe kunstnere fra ulike kunstgrener som samarbeider om iscenesettelse av ulike kunstneriske uttrykk. Gruppen ble dannet i 1986, har base i Oslo, men har forestillinger også andre steder i verden. Kunstneriske ledere for gruppen er Lisbeth Bodd og Asle Nilsen. Se også link til nettsted: http://www.pluto.no/doogie/verdensteatret/info.html
7—Den franske filosofen Gaston Bachelard (1884-1962) var opprinnelig vitenskapsteoretiker. Etter å ha utgitt en rekke verker om filosofiske spørsmål knyttet til vitenskapelig tenkning, vakte han furore i Frankrike da han i 1938 kom ut med verket La Psychoanalyse du feu (engelsk oversettelse The Psychoanalyses of Fire). Senere utgav Bachelard også L’Eau et les Rêves (1942), engelsk oversettelse Water and Dreams, La Poétique de l’Espace (1943), engelsk oversettelse The Poetics of Space ,altså »Rommets poetikk«, som jeg skal referere til senere.
8—Kittang, Atle (2004) »Imaginasjon, negativitet, materialitet: Sartre og Bachelard«. Forelesning, København Universitet 24.03.04.
9—Kittang 1976:209
10—Forelesninger ved Kunstakademiet i Trondheim i 2001 og 2002 , og Bachelard’s ideers innflytelse på studentenes arbeide med billedkunst, støtter antagelsen om at Bachelards ideer er i god dialog med kreativt kunstnerisk arbeid
11—Bachelard, Gaston (1983) Water and Dreams: An Essay on the Imagination of Matter, the Pegasus foundation, Dallas
12—Bachelard, Gaston (1994) The Poetics of Space, Beacon Press, Boston , s. xiii
13—Ibid. »seize its specific reality«, my translation.
14—Artauds og Bachelards skrifter utkom i samme periode i fransk kulturliv. En fyldig sammenligning mellom deres ideer vil være fruktbart, men ikke mulig innefor dette format.
15—Artaud, Antonin: Det dobbelte teater, Solum, Oslo, 2000. Oversatt av Kjell Helgheim.
16—Artaud 2000:36, mine uthevinger.
17—Bachelard 1994:xx
18—Bachelard 1994:175
19—Bachelard 1994:xxiii

Downloads

Publiceret

2007-01-01

Citation/Eksport

Hammer, A. (2007). Teater som materiell imaginasjon: Gaston Bachelards begrepsverden i møte med Verdensteatret. Peripeti, 4(7), 65–70. https://doi.org/10.7146/peri.v4i7.107630

Nummer

Sektion

Temaartikler