Årg. 8 Nr. 16 (2011): Kreative strategier

					Se Årg. 8 Nr. 16 (2011): Kreative strategier

Med dette nummer ønsker vi at belyse kreative strategier i forskellige teaterproduktioner. Bidragene spænder vidt: fra turboprocesser hos Hotel Pro Forma til årelange udholdenhedsprøver hos Odin Teatret, fra konceptudvikling i film og teater til publikumsinteraktion i færdigprøvede forestillinger. Vi ser både på konkrete processer på fx Det Kongelige Teater og på overordnede organisatoriske og scenekunstpolitiske rammer.

Publiceret: 2011-12-13

Redaktionelt Forord

Temaartikler

Interviews

Essays

Portrættet

Værket

Bøger

English Summaries