Redaktionelt forord

  • Siemke Böhnisch Temaredaktør
  • Rikke Gürgens Gjærum Temaredaktør
  • Thomas Rosendal Nielsen Redaktør
  • Erik Exe Christoffersen Ansvarshavende redaktør
Nøgleord: teaterproduktion, kreative strategier

Forfatterbiografier

Siemke Böhnisch, Temaredaktør
Førsteamanuensis i teater/drama ved Institutt for visuelle og sceniske fag ved Universitetet i Agder, Norge. Hun har en PhD i teater for de minste, med fokus på performativ teaterteori og analyse, fra Aarhus Universitet, Akademiet for Æstetikfaglig forskeruddannelse. Dessuten har hun en tverrestetisk utdanning fra Universität Hildesheim i Tyskland, med anvendt teatervitenskap som spesialfelt.
Rikke Gürgens Gjærum, Temaredaktør
Førsteamanuensis i anvendt teater ved Harstad University College, Norge. Post.doc. og doktorgrad i drama/teater fra NTNU under Professor Bjørn Rasmussen. Arbeider nå som visiting academic under Professor Helen Nicholson ved University of London. Forskningsinteresser er applied theatre, disability theatre, diskursanalyse, forskningsmetodologi og forumteater.
Thomas Rosendal Nielsen, Redaktør
Adjunkt på Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet. Ph.d. med afhandlingen Interaktive dramaturgier i et systemteoretisk perspektiv. Redaktør på Peripeti siden 2006.
Erik Exe Christoffersen, Ansvarshavende redaktør
Lektor, Institut for Æstetik og Kommunikation. Redaktør på Peripeti siden 2004.
Publiceret
2011-12-13
Citation/Eksport
Böhnisch, S., Gjærum, R., Nielsen, T., & Christoffersen, E. (2011). Redaktionelt forord. Peripeti, 8(16), 5-7. Hentet fra https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/8239
Sektion
Redaktionelt Forord