Det Kongelige Teater og skabende strategier

  • Kathrine Winkelhorn Forfatter
  • Erik Exe Christoffersen Ansvarshavende redaktør
Nøgleord: Catherine Poher, Emmet Feigenberg, Åben Dans, Det Kongelige Teater, kreative processer, På den anden side, teaterproduktion

Resumé

Udgangspunktet for artiklen er Cathrine Pohers arbejde som gæsteinstruktør på forestillingen På den anden side, Det Kongelige Teater, Portscenen, 2010. Artiklen fokuserer på forskellige lag i de kreative processer og ser på samspillet mellem en kreativ ledelsesstrategi og en produktionsstrategi. Vi har derfor valgt et dobbeltinterview med Cathrine Poher og skuespilchef Emmet Feigenberg for at dække de to lag i den kreative proces. Herudover bringer vi som dokumentation Cathrine Pohers manifest for arbejdet med forestillingen samt hendes noter til den første og anden workshop.

Forfatterbiografier

Kathrine Winkelhorn, Forfatter
Medarbejder i Odin Teatrets administration (1987-88) og i Kulturby 96. Universitetsadjunkt knyttet til Konst, Kultur och Kommunikation på Malmö Högskola.
Erik Exe Christoffersen, Ansvarshavende redaktør

Lektor, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet. Redaktør af tidsskriftet Peripeti (2004-).

Publiceret
2011-12-13
Citation/Eksport
Winkelhorn, K., & Christoffersen, E. (2011). Det Kongelige Teater og skabende strategier. Peripeti, 8(16), 66-79. Hentet fra https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/8248