Spilleregler og benspænd

  • Erik Exe Christoffersen Ansvarshavende redaktør
Nøgleord: Kreative processer, superflex, benspænd, Odin Teatret, Palle Granhøj, Hotel Pro Forma, Ann Bogart, flow, Thomas Ziehe

Resumé

Artiklen viser nogle eksempler på begrænsninger i den kunstneriske proces. De peger på forskellige mediale benspænd i forhold til form, gruppekultur, rum, bevægelse, improvisation og diskurs. På den baggrund diskuteres nogle principper, som er karakteriserende for benspænd: ubalance, modsætningernes sammenstød og overførsel af fremmedelementer fra et felt til et andet.

Forfatterbiografi

Erik Exe Christoffersen, Ansvarshavende redaktør
Lektor, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet. Redaktør af tidsskriftet Peripeti (2004-).
Publiceret
2011-12-13
Citation/Eksport
Christoffersen, E. (2011). Spilleregler og benspænd. Peripeti, 8(16), 134-141. Hentet fra https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/8259