Forskningslignende laboratorieaktiviteter for 1. års studerende på universitetet – muligheder og udfordringer

Forfattere

  • Birgitte Lund Nielsen
  • Rikke Frøhlich Hougaard
  • Mikkel Krægpøth

Resumé

Forskningsbaseret undervisning er en hjørnesten i universitetsundervisning, herunder både arbejdet med forskningens indhold og forskningsmetode. I dette studie undersøges hvordan førsteårs studerende vurderer udbyttet fra arbejdet med autentisk forskning. Baseret på data fra gentaget spørgeskema på to førsteårskurser i henholdsvis bioteknologi og kemi identificeres positive udbytter knyttet til at møde forskere i et autentisk forskningsmiljø og til at indgå i forskningslignende aktiviteter med en vis autonomi. Der ses dog også tegn på positiv effekt af en tydelig rammesætning og feedback. Udfordringer er særligt knyttet til mødet med kompleks teori tidligt i studieforløbet. Resultaterne perspektiveres til laboratorieundervisning i gymnasieskole og læreruddannelse.

Downloads

Publiceret

2020-03-05

Citation/Eksport

Nielsen, B. L., Hougaard, R. F., & Krægpøth, M. (2020). Forskningslignende laboratorieaktiviteter for 1. års studerende på universitetet – muligheder og udfordringer. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, 2020(1), 19. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/118894

Nummer

Sektion

Artikler

Mest læste artikler af samme forfatter(e)