Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Nr. 1 (2015)

Processer der forandrer - fagteamsamarbejde efter QUEST-modellen

  • Arne Mogensen
  • Birgitte Lund Nielsen
  • Martin Krabbe Sillasen
Fremsendt
februar 25, 2015
Publiceret
2015-02-05

Resumé

I det naturfaglige udviklingsprojekt QUEST har naturfagslærere fra 43 skoler i fem kommuner vekslet mellem at deltage i kursusdage og præsentere og afprøve ideer med kolleger i fagteam på egen skole. I artiklen fokuseres særligt på udbyttet af fagteamsamarbejdet. Kvantitative data fra spørgeskemaundersøgelser viser overvejende tilfredshed med forløb og udbytte, men kvalitative data fra fagteammøder og interviews på udvalgte caseskoler viser også at der er forskel på hvilke ideer til indhold og struktur der er taget op på den enkelte skole. I artiklen identificeres nogle hhv. fremmende og hæmmende faktorer for samarbejde og implementering, og det diskuteres hvordan en institutionalisering af forandringsprocesserne bedst kan understøttes. In the natural sciences development project QUEST teachers from 43 schools in five municipalities have alternated between taking part in training days and presenting and testing ideas with colleagues in subject teams in their own school. This article focuses on the outcome of this cooperation. The quantitative survey data show satisfaction with the progress and benefits, but qualitative data from subject team meetings and interviews at selected case schools also show that there are differences in which ideas for content and structure are taken up at the schools. The article identifies some factors that discourage and some that encourage cooperation and implementation and discusses how the institutionalization of the processes of change can best be supported.

Mest læste artikler af samme forfatter(e)

1 2 3 > >>