Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Nr. 1 (2013)

Kollegial faglig sparring

  • Arne Mogensen
Fremsendt
oktober 4, 2013
Publiceret
2013-02-28

Resumé

Hvordan kan kollegial faglig sparring finde sted i forbindelse med konkret undervisning –helst nemt og billigt? I artiklen rapporteres der fra et forskningsprojekt om matematiske pointer hvorlærere er søgt støttet i deres planlægning gennem e-mailkorrespondance med én kollega eller gennemfælles planlægning af særlige lektioner, dvs. ved såkaldte lektionsstudier (lesson study) i grupper på optil seks lærere. Begge interventioner viste at lærere værdsætter en målrettet kollegial faglig sparring,og at effekten kan være betydelig for lærernes kommunikation i klassen.How can peer professional coaching take place in the context of actual teaching – preferably cheapand easy? In this article I report on a research project on mathematical points in which teachers werehelped in their planning by e-mail correspondence with one colleague or through joint planning ofspecific lessons, i.e. by so-called lesson study in groups of up to six teachers. Both interventions showedthat teachers appreciate a focused peer professional coaching, and that the effect can be significanton teachers’ communication in the classroom.