Undersøgelse af model for kompetenceløft – med fokus på naturfagslæreres udbytte

  • Vivi Fog Wogensen
  • Steffen Elmose

Resumé

Artiklen undersøger en model for efteruddannelse i undervisningsfag for bl.a. naturfagslærere. Den undersøgte model forudsætter en vekselvirkning mellem lærerens uddannelse og praksis og har teoretisk baggrund i kooperativ læringsforståelse og transfer som forudsætning for praksisændring. Undersøgelsen benytter sig af spørgeskemaer og interviews. Spørgeskemaundersøgelsen viser en gennemgående mindre positiv vurdering af egen kompetenceudvikling hos naturfagslærerne sammenlignet med lærere fra andre faggrupper. Den kvalitative undersøgelse afdækker organisatoriske årsager som mulig forklaring på forskellene. Undersøgelsen konkluderer, at modellens teoretiske baggrund kan pege på nogle organisatoriske udfordringer for kompetenceløftmodellen men at undersøgelsen bør suppleres med henblik på at afdække fagkulturbegrebets betydning for naturfagslæreres kompetenceudvikling.

Publiceret
2019-12-05
Citation/Eksport
Wogensen, V., & Elmose, S. (2019). Undersøgelse af model for kompetenceløft – med fokus på naturfagslæreres udbytte. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, 2019(4), 19. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/117298
Sektion
Artikler