Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Nr. 2 (2018)

Naturfaglig kompetence i ministeriets udlægning Kan læreren bruge begrebet som målkategori?

  • Steffen Elmose
Fremsendt
juni 4, 2018
Publiceret
2018-06-12

Resumé

Artiklen beskriver hvordan Undervisningsministeriet forventer at det naturfaglige kompeten-cebegreb indgår i operationalisering af læringsmålstyret undervisning, og den analyserer ministeriets lovtekst om mål for faget natur/teknologi. Analysen baserer sig på en diskursanalyse, hvor artiklen argumenterer for at Forenklede Fælles Mål for faget natur/teknologi repræsenterer en diskurs om det naturfaglige kompetencebegreb med bestemte gyldighedskriterier som ikke inddrager en didaktisk diskurs. Gennem analysen vil Undervisningsministeriets præsentation af det naturfaglige kompeten-cebegreb blive problematiseret med baggrund i ministeriets intention om at bruge det som en eksplicit evalueringskategori.

Mest læste artikler af samme forfatter(e)

1 2 > >>