Naturfaglig kompetence i ministeriets udlægning Kan læreren bruge begrebet som målkategori?

  • Steffen Elmose

Resumé

Artiklen beskriver hvordan Undervisningsministeriet forventer at det naturfaglige kompeten-cebegreb indgår i operationalisering af læringsmålstyret undervisning, og den analyserer ministeriets lovtekst om mål for faget natur/teknologi. Analysen baserer sig på en diskursanalyse, hvor artiklen argumenterer for at Forenklede Fælles Mål for faget natur/teknologi repræsenterer en diskurs om det naturfaglige kompetencebegreb med bestemte gyldighedskriterier som ikke inddrager en didaktisk diskurs. Gennem analysen vil Undervisningsministeriets præsentation af det naturfaglige kompeten-cebegreb blive problematiseret med baggrund i ministeriets intention om at bruge det som en eksplicit evalueringskategori.
Publiceret
2018-06-12
Citation/Eksport
Elmose, S. (2018). Naturfaglig kompetence i ministeriets udlægning Kan læreren bruge begrebet som målkategori?. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, (2). Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/106170
Sektion
Artikler