Kompetenceorienteret undervisning i naturfagene

Forfattere

  • Christina Binau
  • Jens Dolin
  • Steffen Elmose
  • Jan Nielsen
  • Jette Schmidt

Resumé

Teksten er en diskussion af problemer og muligheder i en kompetenceorienteret naturfagsundervisning. Forfatterne diskuterer hvilke ideer der lå bag introduktionen af naturfaglige kompetencer for 20 år siden, og den efterfølgende udvikling, især omkring folkeskolereformen i 2013, ligesom definitionerne og vanskelighederne ved at operationalisere de naturfaglige kompetencer berøres. Der peges på fordele og ulemper ved at fokusere på kompetencer i større eller mindre grad, og det diskuteres hvordan man kan forholde sig til evaluering af kompetence – både overordnet og i praksis som lærer. Til sidst gives bud på hvad man bør gøre for at styrke kompetenceorientering i naturfagene.

Publiceret

2021-10-19

Citation/Eksport

Binau, C. ., Dolin, J., Elmose, S., Nielsen, J., & Schmidt, J. (2021). Kompetenceorienteret undervisning i naturfagene. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, 21(3). Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/128341

Nummer

Sektion

Aktuel analyse