Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Aktuel analyse

Nr. 1 (2016)

Evaluering mellem mestring og præstation

  • Jan Alexis Nielsen
  • Jens Dolin
Fremsendt
marts 4, 2016
Publiceret
2016-03-04

Resumé

Med afsæt i forskning om evaluering diskuterer vi hvordan evaluering af læring kan ses i
sammenhæng med en læringsmålsstyret undervisning i matematik og naturfagene. Vi anbefaler at
skelne mellem præstation og mestring, dels for at undgå en destruktiv præstationsorientering hos både
lærere og elever, og dels fordi et evalueringsfokus på elevers mestring af kompetencer bedre understøtter
deres læring. Dette kræver dog en dobbelt indsats. For det første skal man understøtte at lærere arbejder
med at operationalisere kompetencemål i deres fag mhp formative evalueringer. For det andet skal
man eksperimentere med at designe eksamensformer der giver mulighed for at bedømme de ønskede
kompetencer for at nedbryde uhensigtsmæssig præstationsorientering hos elever.