Den naturfaglige evalueringskultur i folkeskolen

Forfattere

  • Jens Dolin

Resumé

Findes der en fælles og overgribende naturfaglig evalueringskultur i den danske folkeskole?
Nej, svarer godt 50 % af de adspurgte lærere. Med forskningsprojektet Validering af PISA Science
(VAP) har forfatterne forsøgt at etablere et grundlag for at kunne vurdere hvorvidt PISA’s testformat
og tilgang til testning svarer til den evalueringskultur der er fremherskende i naturfagene i de ældste
klasser i den danske folkeskole. Den her præsenterede analyse fremlægger hovedresultater fra en
spørgeskemaundersøgelse af hvorledes danske naturfagslærere i praksis anvender evaluering i deres
naturfagsundervisning i 8. og 9. klasse. Analysen er et bearbejdet uddrag af en længere rapport der
udkom i juni 2008.

Downloads

Publiceret

2008-12-05

Citation/Eksport

Dolin, J. (2008). Den naturfaglige evalueringskultur i folkeskolen. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, (4). Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/36626

Nummer

Sektion

Aktuel analyse