Biologi og idræt – et funktionelt kompetenceudviklende tværfagligt samarbejde?

  • Lars Domino Østergaard
  • Steffen Elmose
  • Oline Anita Bjørkelund
  • Poul Ravn Stidsen

Resumé

I naturfagssamarbejdet om fælles faglige fokusområder er der biologifaglige indholdsområder der er vanskelige at integrere i samarbejdet med de to andre naturfag i overbygningen. I nærværende artikel beskrives hvordan disse områder i tværfagligt samarbejde med idræt kan dækkes ind og være med til at udvikle både elevernes naturfaglige og idrætsfaglige kompetencer. Igennem to projektperioder arbejdede elever fra fire folkeskoler tværfagligt og undersøgelsesbaseret med fællesfaglige problemstillinger for biologi og idræt. Ved hjælp af observationer og interviews blev det belyst hvilke fordele der var i forhold til elevernes kompetenceudvikling i de to fag, og ligeledes hvilke udfordringer der er ved at arbejde undersøgelsesbaseret og tværfagligt i de to fag.

Publiceret
2018-12-04
Citation/Eksport
Østergaard, L., Elmose, S., Bjørkelund, O. A., & Stidsen, P. (2018). Biologi og idræt – et funktionelt kompetenceudviklende tværfagligt samarbejde?. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, 2018(4), 55-71. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/111332
Sektion
Artikler