Årg. 50 Nr. 133 (2022): Bildkonflikter

					Se Årg. 50 Nr. 133 (2022): Bildkonflikter

Genom bilders lättillgänglighet har vi blivit delaktiga i en ny, virtuell värld, där innehållet i en bild har blivit hårdvaluta. Det gäller inte bara dokumentära bilder. Det kan också handla om konstnärliga och estetiska bearbetningar. Inte heller gäller det bara samtida bilder, utan också historiska.  ”Bildkonflikter” handlar om hur bilder visar, och griper in i, stora skeden. Det kan handla om vad de innehåller. Men också om hur de används. Bilder kan nyttjas politiskt och medialt. Men de bär också på ett eget liv. Det här numret samlar artiklar som visar att bilder inte bara förmedlar konflikter: de är också aktörer.

Publiceret: 2022-06-06

Hele nummeret