«Der Stoff, aus dem die Kunst entsteht»

Terrorismens ikonografi i Cecilie Løveids ekfraser over Gerhard Richters 18. oktober 1977 (1988)

Forfattere

  • Benjamin Yazdan Universitet i Oslo

DOI:

https://doi.org/10.7146/kok.v50i133.132776

Nøgleord:

Cecilie Løveid, Gerhard Richter, terrorisme, medieestetikk, ekfrase

Resumé

The public consumption of reproduced visualizations of terrorism and its perpetrators seems to have changed radically over the last few decades. The media aesthetics and the vulgar iconography of terrorism seem to surround us, available at the cost of a few operations on our smartphones. How does earlier “iconic” acts of terrorism and iconic imagery of terrorists prefigure this change of matters? 

In a close reading of Cecilie Løveid’s ekphrastic poem “Noen av 18. oktober-maleriene” [“Some of the October 18 paintings”] from her poetry collection Vandreutstillinger [“Wandering exhibitions”], these motifs are discussed in relation to her vision of Gerhard Richter’s photorealistic paintings of the Rote Armee Fraktion, more specifically his representations of female radical left activists and clandestine terrorists Ulrike Meinhof and Gudrun Ensslin. This article examines terrorism’s aestheticized gender politics, the profane beatification of notorious perpetrators, late capitalist consumerism of their images and the problematic of the artist’s partaking in such an aesthetic.

Forfatterbiografi

Benjamin Yazdan, Universitet i Oslo

PhD stipendiat
Nordisk litteratur ved Institutt for Nordisk

Referencer

Adorno, Theodor W. Aspekter ved den nye høyreradikalismen (1967/2019). Overs. Pål Veiden. Oslo: Cappelen, 2020.

Adorno, Theodor W. «Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit» (1959). Eingriffe: Neun kritische Modelle. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1963. 125-146.

Adorno, Theodor W. & Horkheimer, Max. Opplysningens dialektikk : filosofiske fragmenter (1947). Overs. Lars Petter Storm Torjussen. Oslo: Spartacus, 2011.

Benjamin, Walter. «Kapitalismen som religion» (1923). Skrifter i utvalg II. Red. Arild Linneberg. Overs. Pål Norheim. Oslo: Solum Forlag, 2014. 290-292.

Benjamin, Walter. «Kunstverket i tidsalderen for dets tekniske reproduserbarhet (andre og tredje versjon)» (1936). Skrifter i utvalg I. Red og overs. Arild Linneberg. Oslo: Slum Forlag, 2014. 360-408.

Buchloh, Benjamin H. D. «A Note on Gerhard Richter’s “October 18, 1977”». October 48 The MIT Press (1989): 88-109.

Crawford, Karin L. «Gender and Terror in Gerhard Richter’s October 18, 1977 and Don DeLillo’s “Baader-Meinhof”». New German Critique 107, Duke University Press, (2009): 207-230.

Debord, Guy. Skuespillsamfunnet (1967). Overs. Jonas Bals et. al. Oslo/Bergen: Gasspedal/News from NowHere, 2009.

Karlsen, Ole. «‹Og jeg ser jo at dette er et alter’; Kirkeromsrekvisitter, bibelspråk og bibelske forestillinger i Cecilie Løveids sene poesi”». Nordisk samtidspoesi: Cecilie Løveids forfatterskap. Red. Ole Karlsen. Vallset: Oplandske Bokforlag, 2016. 140-157.

Koch, Gertrud. «The Richter-Scale of Blur». October 62, The MIT Press (1992): 133-142.

Ohldieck, H. J. & Selnes, G. «Introduction: Violence and Aesthetics». The Aesthetics of Violence. Red. Ohldieck, H. J. & Selnes, G. Oslo: Spartacus Forlag/Scandinavian Academic Press, 2020. 7-30.

Seib, Philip M. As Terrorism Evolves: Media, Religion, and Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

Sontag, Susan. Regarding the Pain of Others. London: Penguin Books, 2003.

Løveid, Cecilie. Vandreutstillinger: dikt. Oslo: Kolon, 2017.

Løveid, Cecilie. Spilt: nye dikt. Oslo: Kolon, 2001.

Marx, Karl. Kapitalen: kritikk av den politiske økonomien. Første bok : Kapitalens produksjonsprosess (1867). Overs. Erling Kielland et. al. Oslo: Bokklubben, 2008.

Moi, Toril. «Markedslogikk og kulturkritikk: Om Breivik og ubehaget i den postmoderne kulturen». Samtiden #3/ (2012): 20-30.

Rustad, Hans Kristian. «Å lage poetiske bilder av fotografier. Om noen ekfraser i Cecilie Løveids diktning». Nordisk samtidspoesi : Cecilie Løveids forfatterskap. Red. Ole Karlsen. Vallset, Oplandske Bokforlag, 2016. 158-173.8

Publiceret

2022-06-06

Citation/Eksport

Yazdan, B. (2022). «Der Stoff, aus dem die Kunst entsteht»: Terrorismens ikonografi i Cecilie Løveids ekfraser over Gerhard Richters 18. oktober 1977 (1988). K&K - Kultur Og Klasse, 50(133), 145–174. https://doi.org/10.7146/kok.v50i133.132776