Årg. 49 Nr. 131 (2021): Sygdom

					Se Årg. 49 Nr. 131 (2021): Sygdom

K&K 131 om sygdom udkommer med COVID-19 som kontekst, men var planlagt længe inden pandemien. Artiklerne præsenterer analyser af historiske og samtidige sygdomsfortællinger såvel som i rumlige udtryk som billedkunst, hospitalsarkitektur og terapeutiske haver. På forskellig vis belyses forholdet mellem sygdom, æstetik, natur og kultur, nationale og internationale kontekster, politik, uligheder og magtrelationer – kort sagt sygdom i forhold til kultur og klasse. Den globale coronakrise har ikke gjort disse problematikker mindre relevante. Tværtimod.

Publiceret: 2021-06-25

Hele nummeret

Forord