Feedback som tredjeordensiagttagelse

Forfattere

  • Ane Qvortrup Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v8i15.7512

Nøgleord:

Feedback, læring, systemteori

Resumé

Feedback tilskrives stor betydning for læring, men trods intensiv forskning på området synes det svært at fange, hvori feedbacks særlige potentiale består. I forsøgene på at gøre dette knyttes an til en række faktorer eller parametre, der fremhæves som centrale. En af disse faktorer er tid, hvor der kredses om forskellen mellem umiddelbar og forsinket feedback samt om fordele og ulemper ved hver af de to. I denne artikel knyttes der an til en forståelse af feedback som tredjeordensiagttagelse, og der sættes herfra fokus på, hvordan man i en praktisk undervisningssituation kan imødekomme tidsfaktoren knyttet til feedback. Med udgangspunkt i et undervisningsforløb på bachelorniveau, hvor der er arbejdet systematisk med feedback understøttet af Wikis, belyses det, hvordan et sådant arbejde synes at have potentiale for understøttelse af såvel læring som undervisning. En sådan teoretisk reflekteret belysning kan udgøre et refleksionsprogram for fremtidig planlægning af og løbende refleksion over undervisning.

 

 

The article investigates the effect of feedback on learning. Feedback has been shown to be one of the most powerful influences on achievement in education. But, in spite of much research on the matter, there is no agreement on how the special potential of feedback can be described, and consequently no agreement on what is good and bad feedback. This article sets out to rectify this omission by seeking a new theoretical framework that is sensitive to the complexity of the impact of feedback. The author propose a system theoretical frame and through its use identifies significant didactical issues. Although feedback is described as an internal, system-relative construction, when seen through a system theoretical lens different teaching environments create diverse conditions for feedback constructions. The final section of the paper explores this idea in relation to wikis.

Forfatterbiografi

Ane Qvortrup, Aarhus Universitet

Institut for Uddannelse og Pædagogik
Adjunkt, ph.d.

Downloads

Yderligere filer

Publiceret

2013-09-01

Citation/Eksport

Qvortrup, A. (2013). Feedback som tredjeordensiagttagelse. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 8(15), 112–124. https://doi.org/10.7146/dut.v8i15.7512